Skip to main content

julkaistu 23.5.2024

Nastja Säde Rönkkö: Those Who Kept the Light

Turun taidemuseo, Pimiö 7.6.–15.9.2024

Tervetuloa lehdistötilaisuuteen torstaina 6.6.2024  klo 11 Turun taidemuseoon (Aurakatu 26). Taiteilija on läsnä tilaisuudessa.

Avajaiset torstaina 6.6.2024 klo 17–19.

Those Who Kept the Light (2022) on teoskokonaisuus, jonka aiheena on meri ja siihen liittyvät myytit ja tarinat. Se koostuu kymmenestä poeettisesta videosta, jotka ovat syntyneet Nastja Säde Rönkön vuosina 2020–2021 tekemien matkojen ja niillä kirjoittamien tekstien pohjalta.

Matkoillaan Tanskassa ja Norjassa Rönkkö kuuli tarinoita ja legendoja naispuolisista majakanvartijoista, jotka huolehtivat majakan valosta. Usein he olivat miespuolisten majakanvartijoiden perheenjäseniä: vaimoja, sisaria, tyttäriä, jotka hoitivat tehtävää majakanvartijan puolesta. Työn alla olleet käsikirjoitukset, joissa naisilla on voimakas ja epätavallinen rooli, ruokkivat toisiaan ja muodostivat lopulta kymmenen tarinan kokonaisuuden.

Videoteoksia kannattelee ajatus rakkaudesta tai kiintymyksestä, joka ylittää rakastamisen tavoille asetetut rajat. Rakkaus näyttäytyy niissä ihmisten, mutta myös ihmisten ja muiden kuin ihmisten välisenä. Tuulella ja merellä on tietoisuus, tunteet ja ääni.

Näyttelyn aihe liittyy myös ilmastokriisiin ja valtamerien herkkien ekosysteemien tuhoutumiseen. Rakkaus mereen voidaan nähdä kaipauksena tilaan, jossa ihmisellä on elämää ylläpitävä yhteys elinympäristöönsä. Näyttely pohtii haavoittuvuuden, halun ja muistin merkitystä myyttien ja avoimiksi jäävien tarinoiden avulla. Se tuo esiin ihmisiä yhdistävän kaipauksen ja kuvittelun voiman. Karujen pohjoisten merimaisemien kautta näyttelyssä edetään lohdun, voimaantumisen ja tunteiden tiloihin ja paikkoihin.

Nastja Säde Rönkkö on Helsingissä asuva taiteilija, joka työskentelee videon, performanssin, installaation, osallistavan taiteen, internetin ja tekstien parissa. Hänen projektinsa tutkivat digitaalisen aikakauden suhdetta valtaan, ihmisyyteen ja planeettamme tulevaisuuteen. Rönkköä kiehtoo erityisesti, kuinka rakkaus, hitaus tai kiintymys voivat olla hiljaisen radikaaleja tapoja olla ja toimia maailmassa. Hänen taiteensa käsittelee sosiaalisia suhteita ja ihmisyyden perusteita, läheisyyttä, empatiaa ja läsnäoloa: kuinka ne rakentuvat, mitä ne merkitsevät. Rönkkö on saanut useita eri kansainvälisiä mediataidepalkintoja. Suomessa hänet on valittu Vuoden Nuoreksi Taiteilijaksi 2019 sekä Below Zero -taidepalkinnon saajaksi vuonna 2023.

Those Who Kept the Light on esitetty installoituna kokonaisuutena Rønnebæksholmin Taidehallissa Tanskassa ja Seinäjoen Taidehallissa. Turun taidemuseossa teoskokonaisuus nähdään yksikanavaisena projisointina. Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Those Who Kept the Light

Tilaajat: Kunsthal Rønnebæksholm ja Kulturbyrået Mesén
Tukijat: Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti, Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti, Pohjoismainen kulttuurirahasto, AVEK, Suomen Kulttuurirahasto, Tönne von Christiersonin säätiö, Fritt Ord säätiö ja Bergesenstiftelsen.
Kuvaaja: Aake Kivalo

Lisätietoja
amanuenssi Annina Sirén
puh. 050 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
turuntaidemuseo.fi

nastjaronkko.com

Seuraa meitä