Skip to main content

julkaistu 8.4.2020

Turun taidemuseo lomauttaa henkilöstöään

Turun taidemuseo lomauttaa henkilöstöään koronakriisistä aiheutuvien tulonmenetysten minimoimiseksi. Pääosa museon henkilöstöstä on lomautettuna 4.5.–2.6.2020 välisenä aikana. Työntekijät, joita lomautus ei koske, vastaavat museon kannalta kriittisistä tehtävistä ja museokohteen turvallisuudesta poikkeustilan aikana. Museonjohtaja Kari Immosen mukaan lomautuksilla pyritään varmistamaan museon taloudelliset toimintaedellytykset epävarmassa tilanteessa. Noin puolet Turun Taideyhdistyksen hallinnoiman taidemuseon rahoituspohjasta perustuu omarahoitukseen.

Turun taidemuseo on ollut 17.3.2020 alkaen suljettuna. Poikkeusolojen aikana taidemuseo on innovoinut uusia asiakaspalvelun tapoja ja tarjonnut runsaasti digitaalisia taidesisältöjä, kuten Instagram-opastuksia ja verkkomateriaaleja maksutta yleisönsä käyttöön. Suljettujen ovien takana tehdään myös pitkäjänteistä näyttelyjen ja tapahtumien suunnittelua, viestintää, arkistotyötä, taidekokoelmaan liittyviä tehtäviä sekä museotilojen ja taidevaraston huolto- ja ylläpitotöitä. Asiakaspalvelun ja näyttelytyön osuus on vain noin 30 prosenttia kaikesta museotyöstä, joka suurelta osin koostuu yleisölle näkymättömästä, kulisseissa tapahtuvasta asiantuntijatyöstä.

Lisätietoja
museonjohtaja Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 262 7099 / 044 312 2256

Seuraa meitä