Skip to main content
1.9.2021

Talkot för en miljon träd

Åbo konstmuseum
Onsdagen 1. september 2021 klo 11.00 – 17.00
Evenemanget är gratis och öppen för alla intresserade.
Talkot för en miljon träd

Talkot för en miljon träd är ett är ett engagerande projekt där planteringen av träd, bekämpningen av klimatförändringen och konsten kommer samman. Målsättningen med talkot är att genom ett vidsträckt samarbete plantera en miljon träd i Finland samt bygga tysta rum som ökar välbefinnandet och hjälper till att bevara naturens mångfald.

Utdelning av plantor

Alla är inbjudna att delta i talkot! Gratis plantor delas ut onsdagen den 1.9.2021 kl. 11-17 utanför Åbo konstmuseum. Det delas ut sammanlagt 500 björk-, ek-, tall- och granplantor som kan planteras på egen gård eller på Laukkavuorenpuisto (vid Tiltaltinpolku/Sädesärlegatan) som Åbo stad angett. Åbo stads jägmästare ger råd om plantering av plantor i stadens planteringsområde från kl. 11 till 15. Plantorna till projektet kommer från Harviala Oy, Finlands äldsta plantgård.

FB-evenemang: https://www.facebook.com/events/581307019541120

Att plantera trä är en miljöhandling men också en del av ett samtidskonstverk. Bakom Talkot för en miljon träd står Silence Project, skapad av konstnär Nina Backman. Silence Project, som fått sin inspiration av allemansrätten, lyfter fram tysthetens, utrymmets och naturens betydelse och dess inverkan på finsk kultur, identitet och finska värderingar.

Åbo konstmuseum är med på Talkot för en miljon träd i strävan efter att inspirera åbobor till klimatåtgärder med hjälp av nutidskonst. Samtidigt börjar museet ett eget miljöprojekt för att åstadkomma en miljövänligare museivardag.

Anvisningar för plantering av plantorna

Plantera plantan så fort som möjligt, helst inom en vecka efter att du fått den. Håll jordklumpen fuktig medan den förvaras: den kan gärna bevattnas dagligen. Klumpen får inte bli torr eller utsättas för vind. Det är bättre att förvara den skyddad utomhus än inomhus.

Plantera plantan helst på en ljus plats (gäller särskilt tall och björk) där den har en till två meter fritt utrymme kring sig att växa. Vänd jorden med en spade och avlägsna en del av ytskiktet. Gräv en ca 30 cm djup grop och fyll den med trädgårdsjord/torv. Plantan sänks ner i gropen så att ca 2 cm jord täcker den övre delen av plantans jordklump. Trampa lätt runt plantan för att packa jorden. Blöt ner jordklumpen ordentligt en dag före plantering. Vattna plantan en gång till efter planteringen och om möjligt, fortsätt att vattna en gång per vecka om vädret är torrt. Området runt plantan borde hållas fritt från ogräs, eftersom ogräs kan hämma plantans tillväxt så länge den är liten.

Tillbaka till evenemang