Skip to main content
24.3.2021

AJATUSHAUTOMO

Zoom
Onsdagen 24. mars 2021 klo 17.30 – 19.00
Evenemanget är gratis.
Facebook event
Ajatushautomo

Det finns ingen enda framtid. Vi kan påverka utvecklingen genom att hitta och identifiera framtidens frön nu.

Ajatushautomo är en workshop där man föreställer sig framtiden och lär sig att identifiera möjligheter till inflytande. Diskussion och uppgifter som utvecklar framtidstänkande hjälper till att identifiera framtidens signaler i din egen vardagsmiljö. Den avgiftfria workshopen hålls på distans onsdagen den 24 mars 2021 kl. 17.30-19 via Zoom. Den finskspråkiga diskussionen och grupparbetet kommer att ledas av Hazel Salminen, en projektforskare vid Åbo universitet.

Ajatushautomo är öppen för alla som är intresserade av ämnet. Uppgifterna och diskussionen äger rum i små grupper, så deltagarna ombeds att delta med videobild och ljud. Mer instruktioner kommer att skickas vid förhandsanmälning. Platserna är begränsade. Anmälningar och ytterligare information: iida.ruohonen@turuntaidemuseo.fi.

Vem?

FM (kulttuurimaantiede) Hazel Salminen toimii projektitutkijana MyStory- ja RESCUE-hankkeissa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa sekä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteerinä. Häntä kiinnostaa tulevaisuudentutkimuksessa erityisesti luovat ja kvalitatiiviset menetelmät ja hän valmistelee paraikaa toisena vierailevana päätoimittajana Futura-lehden Taide & tulevaisuus -teemanumeroa.

Valtasarja

Valtasarja är en diskussionsserie, där experter inom olika områden bjuds in för att diskutera aktuella ämnen. Under tre olika finskspråkiga temakvällar utforskas samhällets maktstrukturer, nya idéer, alternativ och lösningar. Målet är att tillsammans lära sig, bli inspirerad och hitta verktyg för att påverka.  Inspelningarna av diskussionerna finns på museets Vimeo-konto.

Valtasarja har producerats med stöd av Museiverket.

Tillbaka till evenemang