TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
 
Henkilötietolaki (523/1999)
                  
1. Rekisterin pitäjä
Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. / Turun taidemuseo
Aurakatu 26, 20100 Turku
sähköposti: info@turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 2627 100
Y-tunnus 0217567-2
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Turun taidemuseon markkinoinnista ja viestinnästä vastaava amanuenssi Annina Sirén
 
3. Rekisterin nimi
Turun taidemuseon asiakas- ja sidosryhmärekisteri 
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Turun taidemuseon omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•    nimi
•    titteli
•    yhteystiedot
•    käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, lehdistön edustaja, uutiskirjeen tilaaja)
•    käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)
•    museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. vuorotteluvapaalla, sijainen)
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Turun taidemuseon ulkopuolelle.
 
8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Turun taidemuseon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain työntekijälle myönnetyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Turun kaupunki.
 
10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
 
11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020