TAIDETESTAAJAT

Taidetestaajat-hanke

Taidetestaajat-hanke vie yhteensä noin 180 000 kahdeksasluokkalaista eri puolilta Suomea kulttuurikohteisiin, kuten konserttiin, teatteriin tai taidenäyttelyyn. Tarkoituksena on tehdä taiteesta saavutettavaa sekä tarjota nuorille ikimuistoisia elämyksiä ja uusia kokemuksia. Kolme lukuvuotta kestävää hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Taidetestaajat Turun taidemuseossa

Turun taidemuseo on mukana Taidetestaajissa kevätlukukaudella 2019. Voiko kuva liikuttaa? Millainen taide kasiluokkalaista koskettaa? Taidemuseokäynnillä näitä kysymyksiä pohditaan Hanneleena Heiskan maalausten sekä museon kokoelmaan kuuluvien teosten äärellä. Tavoitteena on oman kokemuksen ja mielipiteen sanoittaminen ja jakaminen. Tässä Taidetestaajan tukena toimii museon tuottama etkot- ja jatkot-materiaali. Sen avulla nuoret tutustuvat taidekritiikkiin ilmiönä ja harjoittelevat oman mielipiteen muotoilua ja perustelua. Taidetestaajien kulttuuriarvioihin voi tutustua taidetestaajat.fi-sivustolla. 

Näyttelyt keväällä 2019

Uusi kokoelmanäyttely 23.11.2018 alkaen, Hannaleena Heiska 7.2.–19.5.2019.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019