Utställningar
UPPFYLLDA DRÖMMAR OCH OUPPFYLLDA

25.11.2016–4.11.2018

Konstmuseets första intendent var landskapsmålaren Victor Westerholm och under hans tid 1891–1919 köptes eller donerades exakt 400 verk till samlingarna. Många av dem blev oöverträffade klassiker inom den finska konsten. Förutom de här pärlorna presenterar samlingsutställningen också en mängd drömmar som aldrig förverkligades: verk som av en eller annan orsak inte kom att ingå i samlingarna. Läs mer


RUT BRYK: DEN MAGISKA LÅDAN
26.1–13.5.2018

Rut Bryk (1916–1999) förnyade den moderna finländska keramikkonsten. Hennes tidiga, till storleken små alster med färggrann och berättande framtoning följdes av mera förenklade, ibland monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Trots att många av Bryks detaljrika verk kan te sig abstrakta vid första anblicken fjärmade hon sig aldrig från det föreställande. Hennes arbeten kännetecknas också av stark stämning, intensiv känsla och detaljrikedom. Utställningen är producerad av EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Läs mer

 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

 

NESTORI SYRJÄLÄ: BIG TOE TECH TRAP
26.1–18.3.2018

Nestori Syrjälä, som arbetade som stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén 2015–2017, använder sig i sin konst av olika uttrycksmedel, från installationer till videor. Stipendiatperiodens avslutande utställning granskar alternativa framtider med motionen som infallsvinkel samt i skulpturer och verk som lyfter fram symmetrin. Läs mer

 

pimiologo.jpg


TUOMAS ALEKSANDER LAITINEN: DOSSIER OF TENTACULAR
26.1–18.3.2018

Dossier of Tentacular (2018) är en komplicerad och tragikomisk organism som granskar teknikerna för informationsproduktion och -delning, ekologiska förändringar och frågor som gäller det neoliberala språkbruket. Bildströmmen har drag av anteckningsbok och där förenas absurd diktning, producerad genom artificiell intelligens och baserad  på Samuel Becketts produktion, med den speciella intelligensen hos en icke-mänsklig varelse, bläckfisken. Läs mer
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014