UPPGIFTSMATERIAL

UTSTÄLLNINGSTEXTER OCH UPPGIFTER

Utställningstexterna är användbara då man förbereder sig inför museibesöket och i samband med klassrumsarbete kring utställningen. Längre ner på sidan hittar du utställningstexterna i pdf-format för både samlingsutställningen och för den tillfälliga utställningen i museets nedre våning.

De utställningspecifika uppgifterna fördjupar museibesöket och ger idéer för hur man kan fortsätta arbeta kring utställningens innehåll. Uppgifterna kan göras i skolan eller skrivas ut och tas med på utställningsbesöket. Från museikassan kan man låna skrivunderlag.

Uppgifterna för samlingsutställningen De fyra elementen är riktade till lågstadieskolor och utställningen Emil Nolde till högstadieskolor.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020