Uppfyllda drömmar
och ouppfyllda
25.11.2016–4.11.2018

Åbo konstmuseums samlingsutställning presenterar de inköp som Konstföreningen i Åbo gjorde och de donationer som mottogs under landskapsmålaren Victor Westerholms tid som museets första intendent. Under denna tid, 1891–1919, blev Finland självständigt. Utställningen, som omfattar ett knappt hundratal verk, pågår t.o.m. 4.11.2018.

Under Westerholms tid som intendent inköptes eller donerades exakt 400 verk till Konstföreningens samling. Många av dem har med tiden blivit oöverträffade klassiker i den finska konsten, till exempel Gunnar Berndtsons Sommartid, Pekka Halonens Ödemark, Akseli Gallen-Kallelas Gumma med katt och hans målningar med Kalevalamotiv samt flera verk av Helene Schjerfbeck. Föreningen skaffade också flera av Westerholms mest betydande verk och konstnären själv ihågkom också samlingen med donationer. Westerholm hade även goda kontakter med såväl finländska som nordiska konstnärer. Förutom olika privatpersoner gjorde sålunda också konstnärskollegerna, till exempel Ville Vallgren, betydelsefulla donationer till föreningen. Aktiva donatorer var också föreningens styrelsemedlemmar, bland andra kommerserådet Fredric von Rettig och kommerseråden, bröderna Ernst och Magnus Dahlström.

Föreningens samlingsstrategi var från första början inriktad på finsk och nordisk samtidskonst. Konst från moderlandet Ryssland anskaffades däremot inte. Det var fråga om ett regelrätt ställningstagande: föreningens samling var kulturellt knuten till västländerna. Förutom konst av redan etablerade konstnärer inköptes också verk av företrädare för den unga inhemska konstnärsgenerationen. De inköpta verkens motivkrets var till en början mycket nationell: finska landskap och människotyper, porträtt och återgivningar av mytologiska märkespersoner.

Anslagen för konstanskaffningar var begränsade, varför samlingen inte alltid kunde utökas med de verk som man skulle ha velat ha. Utställningen presenterar sju verk från den finska konstens guldålder som av olika skäl inte kunde anskaffas till samlingen. Antalet är litet men verkens betydelse är desto större: med undantag av en målning hör de alla numera till offentliga samlingar. Som exempel på ouppfyllda drömmar presenteras verk av Berndtson, Gallen-Kallela, Halonen, Rissanen och Westerholm, vilka lånats från Konstmuseet Ateneum, Gallen-Kallela Museet, Österbottens museum och Tavastehus konstmuseum samt av en privatperson. Genom att lyfta fram de missade inköpschanserna vill museet erbjuda publiken en ny och bredare synvinkel på hur samlingen byggts upp.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018