SVED
Klassiker på turné 2017
2.5.–11.6.2017

Klassiker på turné 2017

Ateneums mest älskade klassiker – Helene Schjerfbecks Konvalescenten (1888) och Eero Järnefelts Trälar under penningen / Sved (1893) – firar jubileumsåret Finland 100 med en turné till elva finländska konstmuseer.

Från och med februari 2017 visas Konvalescenten i Ålands konstmuseum i Mariehamn, Tammerfors konstmuseum, K. H. Renlunds museum i Karleby, Kemi konstmuseum, Samemuseet Siida i Enare och i Raumo konstmuseum. Sved kan ses i Åbo konstmuseum, Tavastehus konstmuseum, Villmanstrands konstmuseum, Joensuu konstmuseum och Jyväskylä konstmuseum. Verken flyttar i nämnd ordning mellan museerna och visas i ungefär en månads tid på varje plats. Sved kan ses på Åbo konstmuseum 2.5–11.6.2017. Verkens resa kan följas på turnésidorna.


Eero Järnefelt: Trälar under penningen / Sved (1893)

Genom sved, det vill säga genom att bränna träd, röjdes bördig odlingsmark. Lantarbetarnas tunga arbete i Savolax målade Järnefelt delvis ute på platsen där sveden pågick, men allt eftersom arbetet framskred använde han sig också av fotografier som han hade tagit av modellerna och landskapet. De realistiska och naturalistiska strömningarna som rådde på konstfältet i Europa nådde också Finland. Järnefelt koncentrerade sig i huvudsak på inhemska motiv av vilka detta verk är det mest kända, och det hör till den finska guldålderns ikoner. Målningen vädjar till folks känslor och redan när målningen hade blivit färdig väckte den diskussioner om den fattiga befolkningens rättigheter.

#klassikerpåturne

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014