STUDIO
Jaakko Niemelä: Nostalgia
14.9.–18.11.2018

”Min far var sjökapten och mycket ute i till sjöss när jag var barn. Därför hann jag aldrig lära känna honom särskilt väl. När far kom hem efter avslutad yrkeskarriär, insjuknade han ganska snart i demens och miste talförnågan. Han avled år 1985, då jag var 26 år och studerade på sista årskursen vid konstskolan i Kankaanpää. Senare har jag förstått, att min fars frånvaro och död i hög grad påverkat mitt liv. Den här insikten har också påverkat mitt konstnärliga uttryckssätt och mina motivval.”

Bildkonstnären Jaakko Niemeläs konstnärliga arbete har sedan år 2012 knutit an till hans forskningsprojekt kring sjöfarten och de minnen han har av den sjöfarande fadern. Han har följt sin far i spåren genom att resa med olika fartyg och besöka platser som hans far besökte. Sina resor har han dokumenterat i teckningar och skrift, i foton och videofilmer. Materalet har han sedan bearbetat och skapat animationer och installationer där han kombinerar olika tekniker. Arbetet har styrts av ett försök att bättre lära känna fadern.

Centrala beståndsdelar i Niemeläs senaste verk har varit stora element som gjorts enkom för de olika utställningsrummen, och den rumsliga upplevelsen blir därför mycket fysisk och känslomässigt direktpåverkande. I Studion presenteras Nostalgia, en installation som består av två i stort format projicerade animationer och separata strukturella element. Animationerna återger en stormig resa på ett oceanfartyg som gradvis bryts ned. Utställningens ljudvärld skapas av barockkompositören Alessandro Scarlattis körverk och av ambientmusik som komponerats av konstnärens systerson och förenar tre generationer i släkten Niemelä.

Nostalgia anknyter till de centrala temana i Niemeläs produktion: stora konstruktioners nedbrytning och sönderfall, avstående och längtan, förstörelse, förfall och upphörande. Projektets första del var utställd på Lönnströms konstmuseum i Raumo 2014. Därefter har projektet presenterats på sjöfartsmuseet i Raumo och på galleriet Kunstplass i Oslo 2017.

Jaakko Niemelä (f. 1959 i Raumo) har arbetat som bildkonstnär i mer än trettio år och utvidgat sitt uttryckssätt från grafik till rumsliga verk samt ljus- och videoverk. Han har studerat ljusarkitektur vid Aalto-universitetet och utnyttjar sin yrkeskunskap som belysningsplanerare i sina arbeten. Förutom att Niemelä haft många utställningar både i Finland och utomlands har han skapat flera offentliga konstverk och  varit utställningskurator. Han arbetar också tillsammans med sin hustru, skulptören Helena Hietanen.

Utställningen har fått understöd från Alfred Kordelins stiftelse, stiftelsen Koneen Säätiö och Undervisnings- och kulturministeriet.

sön 11.11 kl. 13 Konstnärsträff med Jaakko Niemelä
Bildkonstnären Jaakko Niemeläs konstnärliga arbete har sedan år 2012 knutit an till hans forskningsprojekt kring sjöfarten och de minnen han har av den sjöfarande fadern. Han har följt sin far i spåren genom att resa med olika fartyg och besöka platser som hans far besökte. Niemelä berättar om sitt konstnärliga arbete, sina sjöresor och sin fars minnen om livet på havet. Språket är finska, evenemangen ingår i inträdesbiljetten.

www.jaakkoniemela.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018