Stipendier

Åbo konstmuseums huvudman Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. utdelar årligen stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo. Nästa gång kan Konstföreningens stipendier sökas 20.3–20.4.2018.

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upprätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

BEVILJADE STIPENDIER

2017 

Konstföreningen i Åbo beviljade Okko Pöyliö 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Appu Jasu 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. I år inkom 33 ansökningar inom utsatt tid.

2016

Konstföreningen i Åbo beviljade Erika Adamsson 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Marjatta Holma 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 12 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Syrjälä arbetar åren 2015–2017 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén i bostadsaktiebolaget Albatrossen i Puolalaparken. Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden.

2015

Totalt 36 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Åbo konstförening beviljade Hertta Kiiski 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Rita Anttila 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

2014

Totalt 38 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade arbetsgruppen Antti Jussila & Jari Kallio 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Sirkku Ketola 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2013

Totalt 31 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Minna-Maija Lappalainen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Elina Ruohonen. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur henry Lönnfors fund. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén. 

2012

Totalt 22 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Merja Pitkänen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jouna Karsi.

2011

Totalt 27 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Erkki Nampajärvi. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirpa Särkijärvi.

2010

Totalt 43 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till IC-98 (Visa Suonpää och Patrik Söderlund). Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirkku Ketola. Dessutom beviljade Konstföreningen Hanna Seppänen ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur Henry Lönnfors fond. Seppänen arbetar åren 2009–2011 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2009

Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Emilia Ukkonen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jorma Hyttinen.

2008

Totalt 30 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 2 500 euro till Annika Dahlsten och 2 500 euro till Tamara Piilola. Ur Helena Bruuns fond beviljades 2 500 euro till Marita Mikkonen och 2 500 euro till Susanna Nevado.

2007

Totalt 45 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Markku Laakso 5 000 euro för konstnärligt arbete och kostnader av en utställningspublikation, Mailis Saralehto 3 000 euro för produktionskostnader av ett videoverk och Paula Ollikainen 2 000 euro för konstnärligt arbete.

2006

Totalt 44 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Umppa Niinivaara 4000 euro, Katri Sipiläinen 3000 euro, Anna-Maija Aarras 2500 euro och Suvi Aarnio 500 euro.

Magnus och Ellen Dahlström

Kommerserådet Magnus Dahlström  (1859–1924) skötte tillsammans med sin bror Ernst Dahlström (1846–1924) det aboensiska handelshuset C. M. Dahlström från och med år 1881. Handelshuset hade utvecklats till ett mångsidigt företag som sysslade med sjöfart och industriell verksamhet och hade andelar i industrier i många olika branscher. Magnus Dahlström ledde länge också Aura sockerbruk och investerade medel i Åbos första elbolag. Förutom kända affärsmän var bröderna också välkända mecenater och deras stora donation möjliggjorde byggandet av Åbo konstmuseum.

Magnus hustru Ellen tillhörde, liksom brodern Ernsts maka, affärsmannasläkten Julin. Magnus och Ellen Dahlström hade inga barn och de efterlämnade största delen av sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Svenska Teater och Konstföreningen i Åbo. Konstföreningen utdelar årligen ett stipendium ur Magnus och Ellen Dahlströms fond åt en aboensisk bildkonstnär.

Helena Bruun

Åbobon Helena Bruun (1920–1999) härstammade på mödernet från släkten Rosenlew. Hon var filosofie magister med konsthistoria som huvudämne och tjänstgjorde som lektor i svenska vid olika läroverk i Salo. Bruun ansåg sig vara självlärd som konstnär trots att hon redan som sextonårig gymnasist gått i Ritskolan i Åbo. Hon föredrog oljefärgstekniken men målade också akvareller och gjorde på äldre dagar även grafik. Helena Bruuns motivval omfattar landskap, stadsvyer, blommor, djurmotiv och porträtt, de sist nämnda utförda med stor konstnärlig frihet. Hon målade även utomlands, i Rom och Paris samt på Capri. Till sina färgmättade målningar som var utförda med breda, energiska penselstråk fick hon influenser av impressionisterna och Vincent van Gogh. Hon hade separatutställningar i Åbo, Salo, Helsingfors och Stockholm. Konstföreningen utdelar årligen ett stipendium ur hennes fond åt en aboensisk bildkonstnär.

Related documents:

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014