KONSTTESTARNA

Konsttestarna

Konsttestarna är ett projekt som ger alla Finlands ca 180 000 åttondeklassister möjligheten att besöka olika konstevenemang, så som konserter, teaterföreställningar eller konstutställningar. Målsättningen är att göra konst tillgängligt för alla, erbjuda oförglömliga upplevelser och nya erfarenheter. Projektet pågår i tre läsår, koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Konsttestarna i Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseum deltar i projektet under vårterminen 2019. I Åbo konstmuseum blir Konsttestarna konstkritiker. Ungdomarna får bekanta sig med konstkritik som fenomen och öva sig på att formulera sina egna åsikter. Detta förutsätter att de bekantar sig med konstverken och konstnärerna och hittar ord för att beskriva sina upplevelser. Både före och efter Konsttestarnas museibesök får klassen ett materialpaket från museet, som de bekantar sig med i skolan. Man kan ta del av Konsttestarnas kulturrecensioner på webbplatsen taidetestaajat.fi.


Utsällningarna under vårterminen 2019
Nya samlingsutsällningen fr.o.m. 23.11.2018, Hannaleena Heiska 7.2.–19.5.2019 och Mörkrummet (utställningarna inte ännu offentliga)

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019