KONSTTESTARNA

Konsttestarna

Konsttestarna är ett projekt som ger alla Finlands ca 180 000 åttondeklassister möjligheten att besöka olika konstevenemang, så som konserter, teaterföreställningar eller konstutställningar. Målsättningen är att göra konst tillgängligt för alla, erbjuda oförglömliga upplevelser och nya erfarenheter. Projektet pågår i tre läsår, koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Konsttestarna i Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseum deltar i projektet under höstterminen 2018 och vårterminen 2019. I Åbo konstmuseum blir Konsttestarna konstkritiker. Ungdomarna får bekanta sig med konstkritik som fenomen och öva sig på att formulera sina egna åsikter. Detta förutsätter att de bekantar sig med konstverken och konstnärerna och hittar ord för att beskriva sina upplevelser. Både före och efter Konsttestarnas museibesök får klassen ett materialpaket från museet, som de bekantar sig med i skolan. Man kan ta del av Konsttestarnas kulturrecensioner på webbplatsen taidetestaajat.fi.

Åttondeklassisterna får vid konstmuseet ett ordentligt smakprov på bildkonst: vid sidan om målningar visas internationell videokonst i Åbo konstmuseums höst- och vårutställningar. Höstens huvudutställning Munsterhjelm, Salokivi, Haartman bjuder på finländskt modernistiskt måleri och vårens utställning består av Hannaleena Heiskas (född 1973) målningar.

Höstterminen 2018
Munsterhjelm, Salokivi, Haartman 14.9.2018–20.1.2019 och i Mörkrummet Mikhail Karikis: Ain´t Got No Fear 14.9.–18.11.2018 och Jonna Kina 30.11.2018–20.1.2019.

Vårterminen 2019
Nya samlingsutsällningen fr.o.m. 23.11.2018, Hannaleena Heiska 7.2.–19.5.2019 och Mörkrummet (utställningarna inte ännu offentliga)

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014