Konstföreningen

KONSTFÖRENINGEN I ÅBO - TURUN TAIDEYHDISTYS R.F.

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upprätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

Åbo konstförening har fyra hedersmedlemmar; medicine doktor och docent Matti Dahl, fru Brita Dahlström, professor Leif Sourander († 2012) och professor Kauko Lehtinen († 2012). Föreningen har fått en hedersmedlem senast år 2010.

Medicine doktor och docent Matti Dahl har kallats till Konstföreningen i Åbos hedersmedlem under föreningens årsmöte den 15.2.2010.  Docent Dahl har framgångsrikt främjat Åbo konstföreningens målsättningar och Åbo konstmuseets verksamhet först som styrelsens långvariga medlem och ordförande och senare som ordförande för Åbo konstmusei vänner r.f. Han har fungerat som vänföreningens ordförande sedan 1993. Docent Dahls specialintresse har varit nutidskonst.

Konstföreningen i Åbo rf:s styrelse

Roger Broo, ordförande                
Anneli Vesa,
viceordförande
Tom Gustafsson,
skattmästare
Jorma Hyttinen  
Olli Immonen
Ilpo Lahti
Marie-Sofie Lundström
Mirja Pitkänen 

Kari Immonen, föredragande
Christian Hoffmann, sekreterare

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014