Raimo Saarinen: Silmät auki pimeässä
5.4.–19.5.2019

Raimo Saarinen tarkastelee taiteessaan ihmisen roolia kasvien ja maaperän muokkaajana ja käyttäjänä. Hän tarttuu aiheisiinsa tilallisten installaatioiden ja kuvanveiston keinoin hyödyntäen eläviä kasveja ja orgaanisia materiaaleja. Loppukevääksi taidemuseon Studioon hän rakentaa kolmestakymmenestä osasta koostuvan veistoksen maisemasta, jonka pääosassa on maa-aines.

Mitä jalkojemme alla on? Elämää vilisevä seos kiveä, hiekkaa, hiesua, savea ja orgaanista materiaalia, jonka arkipäiväisen olemassaolon helposti unohdamme. Saarisen taiteellisena työtoverina on ollut tällä kertaa ekosysteemi, lukuisa joukko mineraaleja ja elollisia organismeja, bakteereita, pieneliöitä, sieniä, homeita, matoja ja juuria sekä maaperä, joka tarjoaa kasveille kasvualustan ja ylläpitää elämää.

Peruskallion päälle lujittui jääkauden aikana ja sen jälkeen kiviainesta, jonka päälle on taas vuosisatojen kuluessa muodostunut orgaaninen maannos. Silmät auki pimeässä tekee näkyväksi tätä pimeää maailmaa. Maa näyttää meille aikaa, joka loppui kymmeniä, satoja tai miljoonia vuosia sitten.

Saarisen istuttamat kasvit elävät näyttelyssä omaa elämäänsä niin maan alla kuin sen pinnalla. Monet teoksen kasveista ovat alun perin trooppisilta alueilta. Voiko suomalainen luonto alkaa näyttää tältä, kun ilmasto jatkaa lämpenemistään, uudet kasvit selviävät täällä ja samaan aikaan tutut kasvimme metsissä eivät enää menesty kotimaassaan?

Raimo Saarinen (s. 1984) on Kuvataideakatemiasta 2017 valmistunut kuvanveistäjä, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Saarisen teokset tutkivat luontoa ja ihmisen suhdetta kasveihin ja ekosysteemeihin jälkiteollisissa kulttuureissa. Hänen tuotantonsa kantavia teemoja ovat hetkellisyys, valta-asetelmat ja vieraantuneisuus. Saarisen ilmasto- ja ympäristökysymyksiä käsittelevä Kelluva saari -teos valittiin seuraavaksi Lönnströmin taidemuseon nykytaideprojektiksi ja hänen teoksiaan nähdään tänä keväänä myös Nuoret 2019 -näyttelyssä Taidehallissa.

Näyttelyä ovat tukeneet Paolon Säätiö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

www.raimosaarinen.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020