KOKOELMA Toteutuneita unelmia ja toteutumattomia 25.11.2016 alkaen
16.11.2016

T O T E U T U N E I T A  U N E L M I A  J A  T O T E U T U M A T T O M I A
 
Turun taidemuseo 25.11.2016 alkaen

Tervetuloa lehdistötilaisuuteen torstaina 24.11.2016 klo 11 ja avajaisiin torstaina 24.11. klo 18–20 Turun taidemuseossa (Aurakatu 26, Turku).
 

Turun taidemuseon uusi kokoelmanäyttely esittelee Turun Taideyhdistyksen ensimmäisen intendentin, maisemamaalari Victor Westerholmin aikana tehtyjä hankintoja ja vastaanotettuja lahjoituksia. Vuodet 1891–1919 kattava kausi osuu ajallisesti yksiin Suomen itsenäistymisen kanssa. Vajaat sata teosta käsittävä näyttely on esillä koko itsenäisyyden juhlavuoden 2017.

Westerholmin intendenttikautena Taideyhdistyksen kokoelmaan hankittiin ja lahjoitettiin tasan 400 teosta. Niistä monet ovat sittemmin muodostuneet Suomen taiteen ohittamattomiksi klassikoiksi, kuten Gunnar Berndtsonin Kesä, Pekka Halosen Erämaa, Akseli Gallen-Kallelan Akka ja kissa ja Kalevala-aiheiset maalaukset sekä useat Helene Schjerfbeckin teokset. Yhdistys hankki myös useita Westerholmin keskeisiä maalauksia ja taiteilija itse muisti kokoelmaa teoslahjoituksin. Westerholm oli sekä kotimaiseen että pohjoismaiseen taiteilijakuntaan hyvin verkostoitunut. Niinpä taiteilijakollegat, kuten Ville Vallgren osoittivat yhdistykselle merkittäviä lahjoituksia yksityishenkilöiden lisäksi. Aktiivista lahjoitustoimintaa harjoittivat myös yhdistyksen hallituksen jäsenet kuten kauppaneuvos Fredric von Rettig ja kauppaneuvosveljekset Ernst ja Magnus Dahlström.

Yhdistyksen hankintapolitiikka oli alusta alkaen suuntautunut koti- ja pohjoismaiseen aikalaistaiteeseen. Emämaa Venäjän taidetta ei sen sijaan ostettu. Kyseessä oli selkeä kannanotto: yhdistyksen kokoelma oli kulttuurillisesti sidoksissa länteen. Jo asemansa vakiinnuttaneiden tekijöiden ohella teoksia ostettiin kotimaisilta nuoren polven taiteilijoilta. Hankittujen teosten aihepiiri oli aluksi hyvin kansallinen: se käsitti suomalaisia maisemia, kansantyyppejä, muotokuvia ja mytologian merkkihenkilöitä.

Kokoelman määrätietoinen kartuttaminen tapahtui rajallisin määrärahoin, minkä vuoksi sitä ei voitu aina kerryttää halutuin teoksin. Näyttely esittelee seitsemän kultakauden teosta, jotka eri syistä jäivät saamatta yhdistyksen kokoelmaan. Teosten määrä on suppea mutta painoarvo sitäkin suurempi: niiden merkitystä korostaa se, että ne yhtä lukuun ottamatta kuuluvat nykyisin julkisiin kokoelmiin. Ateneumin taidemuseosta, Gallen-Kallelan museosta, Pohjanmaan museosta ja Hämeenlinnan taidemuseosta sekä yksityisomistuksesta lainatut teokset esittelevät Berndtsonin, Gallen-Kallelan, Halosen, Rissasen ja Westerholmin maalauksia esimerkkeinä toteuttamattomista unelmista. Tuomalla esiin myös menetettyjä tilaisuuksia tarjotaan yleisölle uusi, laajempi näkökulma kokoelman rakentumiseen.

Lisätiedot
vanhempi amanuenssi Christian Hoffmann
puh. (02) 2627 097
christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi
 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020