STUDIO Nestori Syrjälä: Big Toe Tech Trap 26.1.−18.3.2018
18.01.2018

NESTORI SYRJÄLÄ
Big Toe Tech Trap
 
Turun taidemuseo, Studio 26.1.–18.3.2018

Lehdistötilaisuus to 25.1. klo 11 ja avajaiset to 25.1. klo 18–20 Turun taidemuseossa (Aurakatu 26). Taiteilija on paikalla molemmissa tilaisuuksissa. Tervetuloa!

Nestori Syrjälän kauden Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina päättävä näyttely Big Toe Tech Trap käsittelee vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kuntoilun, kuvanveiston ja isotonisten liuosten kautta. Syrjälä etsii erilaisia kontrollista luopumisen tapoja kuvanveiston tekemisen metodina ja löytää teoreettisen inspiraationsa mm. science fictionista, objektiorientoituneesta filosofiasta sekä posthumanistisesta ajattelusta.

Näyttelyn teosten lähtökohtana on ihminen biokemiallisena systeeminä ja erityisesti nesteiden kiertoon perustuvat, puoliläpäisevät järjestelmät, kuten verenkierto ja monilajiseen yhteistyöhön perustuva suolistotoiminta. Teosten keskeisenä materiaalina toimii fysiologinen suolaliuos eli muun muassa lääketieteessä käytettävä, veren kanssa yhtä vahva suolavesi. Teoksissa tämä vesi yhdistyy erilaisiin materiaaleihin sekä haihtuu, tiivistyy ja muuttaa muotoaan. Suolavesi toimii alkumeren kaltaisena kasvualustana uudenlaisille tavoille miettiä suhdettamme muihin elollisiin ja elottomiin olentoihin.

Teosten taustalla on ilmastonmuutoksen ja massasukupuuttojen synnyttämä kriisi, joka pakottaa miettimään uudelleen nykyisten hyödyn tavoitteluun perustuvien poliittisten, taloudellisten ja eettisten järjestelmien mielekkyyttä. Teoksiin liittyy toive uudenlaisesta nautintoon, solidaarisuuteen ja lajirajat ylittävään yhteiseen hyvään perustuvista yksilöistä ja yhteiskunnista.

Big Toe Tech Trap
hahmottelee uudenlaista jälkifossiilista ja posthumanistista ihmistä, joka ei pyri enää kaikin tavoin kontrolloimaan ja olemaan pyramidin huipulla luomakunnan kruununa, vaan joka kykenee arvostamaan monimuotoista elämän ja objektien kirjoa itseisarvoisina, kauniina ja rakkaina.

Nestori Syrjälä (s. 1983) työskenteli Turun Taideyhdistyksen valitsemana stipendiaattina vuosina 2015–2017 Puolalanpuistossa sijaitsevassa Henry Lönnforsin ateljeessa. Viime aikoina hänen teoksiaan on nähty mm. Titanik- ja HAM-galleriassa, Purnussa ja Kiasmassa. Syrjälä on taiteilija- ja tutkijakollektiivi Mustarinda-seuran jäsen.

Näyttelyä ovat tukeneet Turun Taideyhdistys, Suomen Kulttuurirahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot
amanuenssi Annina Sirén
050 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi
www.nestorisyrjala.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020