SADAN VUODEN KUVIA, 21.11.2014 - 6.11.2016
12.11.2014

S A D A N  V U O D E N  K U V I A

Turun taidemuseo 21.11.2014 alkaen

Lehdistötilaisuus torstaina 20.11.2014 klo 11 Turun taidemuseossa (Aurakatu 26, Turku).
Avajaiset torstaina 20.11. klo 18–20. Tervetuloa!

Sadan vuoden kuvia esittelee suomalaista kuvataidetta 1800-luvun alusta aina ensimmäisen maailmansotaan asti. Turun taidemuseon kokoelmiin kuuluvat klassikkoteokset viitoittavat tietä romantiikasta realismiin ja modernismin murrokseen kohti väriä ja valoa.

Näyttely alkaa suomalaisen kuvataiteen haparoivista ensiaskelista esittelemällä taiteemme pioneerien, kuten Alexander Lauréuksen ja Robert Wilhelm Ekmanin teoksia. Heidän sukupolvensa ihanteisiin kuului matkustaminen erityisesti Euroopassa, sillä sen ajateltiin olevan suotuisaa taiteilijaksi kehittymisen kannalta. Kaikkein arvostetuinta oli työskentely Roomassa – vasta tämän meriitin jälkeen voitiin taiteilijaa pitää varteenotettavana. Antiikin taiteen ja Rooman ihailu näkyi myös aihevalinnoissa ja silotellussa esitystavassa.

Rooman ja antiikin ihailu alkoi hiipua 1800-luvun puoliväliä lähestyttäessä ja romantiikan ajan kohteitaan ihannoiva esitystapa koettiin vanhanaikaisena. Ranskassa ja Saksassa kehitelty ulkoilmamaalaus pyrki totuudenmukaisempaan esitystapaan. Se enteili 1800-luvun lopulla niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteessakin voimistunutta realismin vaatimusta. Samaan vaiheeseen sijoittuu myös Suomen taiteen kultakausi, joka on Turun taidemuseon kokoelmassa hyvin edustettuna. Moni kultakauden teoksista on muodostunut taiteemme klassikoksi, ja ne kuuluvat kokoelman rakastetuimpiin teoksiin. Esillä on mm. Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan ja Victor Westerholmin tuotantoa. Oman kokonaisuutensa näyttelyssä muodostavat myös Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wrightin teokset.

Lähestyttäessä 1800–1900-luvun vaihdetta painopiste siirtyi ulkoisen todellisuuden jäljentämisestä taiteilijan oman näkemyksen ilmaisemiseen. Ranskalaisen symbolismin vaikutus ulottui myös Suomeen. Täällä se sai Suomen ja Venäjän poliittisesti kireiden suhteiden myötä myös kansallisia piirteitä. Symbolismi enteili jo modernin taiteen syntyä. Näyttely päättyy 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten vapautuneisiin väriä hehkuviin teoksiin mm. Axel Haartmanilta, Pekka Haloselta ja Helena Schjerfbeckiltä.

Turun taidemuseo on Ateneumin jälkeen Suomen toiseksi vanhin taidemuseo ja tästä syystä myös harvoja taidemuseoita, joiden kokoelma tarjoaa läpileikkauksen suomalaisen taiteen historiaan. Museon kokoelmaa ryhdyttiin kartuttamaan vuonna 1891, jolloin museon taustayhteisö Turun Taideyhdistys perustettiin. Osa Turun taidemuseon lähes 7 000 teosta käsittävästä kokoelmasta on jatkuvasti yleisön nähtävillä.

LISÄTIETOJA
amanuenssi Mia Haltia
puh. (02) 2627 096
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020