Arkistopalvelut

TURUN TAIDEMUSEON ARKISTO

Turun taidemuseon arkisto sisältää museon omaa toimintaa koskevaa materiaalia mutta myös taiteilijoihin liittyvää aineistoa kuten kirjeenvaihtoa, muita asiakirjoja ja lehtileikkeitä. Oman kokonaisuutensa muodostaa Turun Piirustuskouluun liittyvä aineisto.

Arkiston yhteyshenkilö: amanuenssi Christian Hoffmann, (02) 2627 097 tai christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi 

 

TURUN TAIDEMUSEON KUVA-ARKISTO

Turun taidemuseon kuva-arkisto palvelee museon kaupallisia yhteistyökumppaneita ja tutkijoita. Arkisto sisältää lähinnä kotimaista taidetta dokumentoivaa kuva-aineistoa 1800-luvun lopulta tähän päivään. Kuvalainoja myönnetään Turun taidemuseon omistuksessa olevista töistä ja muusta museon historiaan ja toimintaan liittyvästä valokuvamateriaalista.

KUVATILAUKSEN TEKEMINEN

Ota yhteyttä kuva-arkistosta vastaavaan amanuenssi Christian Hoffmanniin: (02) 2627 097 tai christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi

Mikäli teoksesta ei ole olemassa julkaisukelpoista kuvaa on teos mahdollista kuvauttaa. Tässä tapauksessa tilaaja vastaa kuvauskuluista mutta on vapautettu kuvankäyttömaksusta.

Lisätietoja Turun taidemuseon kokoelmista saat Turun taidemuseon kokoelmaluetteloista. Luetteloita voi hankkia Museokauppa Muusasta.

YLEISET LAINAEHDOT

1. Turun taidemuseo myöntää kuvalainoja harkinnan mukaan kuvalaina-anomuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Kuvien käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.
2. Turun taidemuseo myöntää kuvalainoja vain kertakäyttöön. Mikäli kuva julkaistaan esimerkiksi teoksen uusinta-painoksessa, peritään kuvan käytöstä kuvalainan suuruinen maksu. Kuvien arkistoiminen digitaalisessa tai muussa muodossa on kielletty.
3. Teoskuvan yhteydessä on mainittava taideteoksen tekijä, teoskohtaiset tiedot (nimi, valmistumisvuosi, tekniikka ja mitat), teoksen omistaja Turun taidemuseo sekä kuvaaja. Tilaaja vastaa mahdollisista tekijänoikeusmaksuista.
4. Mikäli kuvituksena halutaan käyttää yksityiskohtaa teoksesta, on siitä sovittava erikseen. Tieto teoksen rajaamisesta tulee tuoda esiin kuvan yhteydessä.
5. Mikäli kuvan päälle halutaan painaa tekstiä, on siitä sovittava erikseen.
6. Taitosta toimitetaan sähköpostitse tai postitse museolle hyväksyttäväksi vedos ennen lopullisen tuotteen painattamista.
7. Kuva-arkisto toimittaa kuvamateriaalin vain digitaalisessa muodossa.
8. Tilaaja luovuttaa Turun taidemuseolle 2 kappaletta kyseessä olevaa painotuotetta vapaakappaleina museon käsikirjastoa varten. Vapaakappaleet toimitetaan osoitteeseen: Turun taidemuseon kirjasto, Aurakatu 26, 20100 Turku.
9. Vastaanottaessaan kuvat ja kuvankäyttösopimuksen tilaaja sitoutuu maksamaan sopimuksessa mainittujen kuvien kuvankäyttömaksut ja noudattamaan yllä mainittuja ehtoja. 

HINNASTO

Käyttömaksu 100 ¤ / kuva
Käyttömaksu (juliste) 250 ¤ / kuva
Käyttömaksu (lehtimainonta, kalenterit, multimedia ja postikortit) 500 ¤ / kuva
Teoksen valokuvaaminen 150-200 ¤

Lisätietoja yleisistä kuvankäyttöoikeuksista ja tekijänoikeuksista ks. Kuvasto


TURUN TAIDEMUSEON KIRJASTO

Turun taidemuseon kirjasto palvelee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteesta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Valtaosa museon kirjaston nimekkeistä on viety osaksi Turun kaupunginkirjaston Vaski-aineistotietokantaa. Kaupunginkirjaston henkilökunta ohjaa museon nimekkeitä koskevat tiedustelut museon kirjastolle. Turun taidemuseon kirjasto on käsikirjasto eikä näin ollen lainaa aineistoa. Aineistoon voi tutustua museon kirjastossa varaamalla ajan sitä varten.  

Kirjaston yhteyshenkilö: amanuenssi Mia Haltia, 050 400 3246 tai mia.haltia@turuntaidemuseo.fi 

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019