Apurahat

Dahlström Eminentia 2019

Turun taidemuseota hallinnoiva Turun Taideyhdistys ry. on myöntänyt ensimmäisen, 15 000 euron suuruisen Dahlström Eminentia -palkinnon kuvataiteilija, TaM Anna-Maija Aarrakselle. Kolmen vuoden välein ansioituneesta taiteellisesta elämäntyöstä turkulaiselle kuvataiteilijalle myönnettävä palkinto myönnetään Åbo Akademin säätiön hallinnoimasta Ellen ja Magnus Dahlströmin testamenttirahastosta, ja se jatkaa Dahlströmien perintöä poikkeuksellisen merkittävänä turkulaisen taiteen ja tieteen mahdollistajana.

Aarraksen pääasiallinen väline on tekstiili ja hänen teoksissa yhdistyvät kauneuden taju, materiaalien tuntemus sekä käsillä tekemisen ja käsityön arvostus. Palkitsemisen perusteina ovat Aarraksen laajan tuotannon laadukkuus, edelleen aktiivinen taiteilijaura sekä tekemisen ja ajattelun tapojen ajankohtaisuus suhteessa nykykeskusteluun ja -taiteeseen.

Haettavat apurahat

Turun taidemuseota hallinnoiva Turun Taideyhdistys ry. jakaa vuosittain apurahoja Turun alueella asuville ammattikuvataiteilijoille. Vuoden 2019 haku on päättynyt. Taideyhdistyksen apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran keväällä 2020. 

1 x 10 000 ¤ Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta
1 x 5 000 ¤ Helena Bruunin rahastosta
5 x 1000 ¤ matka-apurahoja
6 x 500 ¤/kk residenssiapuraha kansainvälisiin taiteilijaresidensseihin lähteville taiteilijoille (3 x 3 kk ja 3 x 6 kk)

Taiteilija voi hakea matka-apurahaa esittäessään teoksiaan tai esiintyessään koti- tai ulkomaisissa yksityis- tai ryhmänäyttelyissä, erilaisilla festivaaleilla tai muissa taidetapahtumissa. Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän matkoista, majoituksesta, taideteosten kuljetuskuluista tai vakuutuskuluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Residenssiapuraha on tarkoitettu residenssimatkoista aiheutuneisiin matkakuluihin ja residenssin aiheuttamiin vuokrakuluihin.

Myönnetyt apurahat

2019

Turun Taideyhdistys jakoi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 10 000 euroa työryhmälle Markku Laakso ja Annika Dahlsten. Helena Bruunin rahaston 5 000 euron apuraha osoitettiin kuvataiteilija Teija Lehdolle. Lisäksi Henry Lönnforsin rahastosta myönnettiin 10 000 euron suuruinen apuraha kuvataiteilija Hertta Kiiskille, joka työskentelee museon valitsemana Henry Lönnforsin ateljeen stipendiaattina vuosina 2018–2020.

Matka-apurahoja jaettiin taiteilijoille, jotka esiintyvät tai esittävät teoksiaan koti- ja ulkomaisissa näyttelyissä, festivaaleilla tai muissa taidetapahtumissa. 1 000 euron suuruinen matka-apuraha myönnettiin Jan-Erik Anderssonille, Sini-Meri Hedbergille, Sanna Kananojalle, Tuuli Meriläiselle ja Sebastian Zieglerille. Kansainvälisiin taiteilijaresidensseihin lähtevien taiteilijoiden 1 000 euron suuruiset apurahat saavat Marjatta Holma, Petra Kallio ja Eero Merimaa.

2018

Turun Taideyhdistys jakoi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 10 000 euroa kuraattori Mari Krappalan Merisiskot-työryhmälle, johon kuuluvat Krappalan lisäksi kuvataiteilijat Elina Ruohonen ja Tiina Vainio. Helena Bruunin rahaston 5 000 euron apuraha osoitettiin kuvataiteilija Antti Turkolle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Hertta Kiiskille, joka työskentelee Henry Lönnforsin ateljeen stipendiaattina vuosina 2018–2020.

Uuden 1000 euron suuruisen matka-apurahan saajat ovat Lilli Haapala, Saara Ilveskorpi, Mikko Paakkola, Sirpa Särkijärvi sekä työryhmä Rita Vaali & Antti Jussila. Kansainvälisiin taiteilijaresidensseihin lähtevien taiteilijoiden 1500 euron suuruiset apurahat myönnettiin Marjatta Holmalle ja Sirkku Ketolalle.

2017

Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Okko Pöyliölle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Appu Jasulle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Nestori Syrjälälle. Määräaikaan mennessä saapui 33 hakemusta.

2016

Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Erika Adamssonille ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Marjatta Holmalle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 12 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Nestori Syrjälälle, joka työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2015–2017. Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta.

2015

Määräaikaan mennessä saapui 36 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Hertta Kiiskelle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Rita Anttilalle.

2014

Määräaikaan mennessä saapui 38 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa työryhmälle Antti Jussila & Jari Kallio ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Sirkku Ketolalle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Erkki Nampajärvelle, joka työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2012–2014.

2013

Määräaikaan mennessä saapui 31 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Minna-Maija Lappalaiselle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Elina Ruohoselle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron työskentelyapurahan Henry Lönnforsin rahastosta Erkki Nampajärvelle. Nampajärvi työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2012–2014.

2012

Määräaikaan mennessä saapui 22 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Merja Pitkäselle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Jouna Karsille.

2011

Määräaikaan mennessä saapui 27 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Erkki Nampajärvelle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Sirpa Särkijärvelle.

2010

Määräaikaan mennessä saapui 43 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa työryhmälle IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund). Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 5 000 euroa Sirkku Ketolalle. Lisäksi Hanna Seppäselle myönnettiin 10 000 euron työskentelyapuraha Henry Lönnforsin rahastosta. Seppänen työskentelee toista vuotta Henry Lönnforsin nimikkoateljeessa.

2009

Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Emilia Ukkoselle. Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 5 000 euroa Jorma Hyttiselle.

2008

Määräaikaan mennessä saapui 30 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 2 500 euroa Annika Dahlstenille ja 2 500 euroa Tamara Piilolalle. Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 2 500 euroa Marita Mikkoselle ja 2 500 euroa Susanna Nevadolle.

2007

Määräaikaan mennessä saapui 45 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin sekä Helena Bruunin rahastoista apurahat seuraaville kuvataiteilijoille: Markku Laakso 5 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyjulkaisun kustannuksiin, Mailis Saralehto 3 000 euroa videoteoksen tuotantokuluihin ja Paula Ollikainen 2 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn.

2006

Määräaikaan mennessä saapui 44 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja  Ellen Dahlströmin sekä Helena Bruunin rahastoista apurahat seuraaville taiteilijoille: Umppa Niinivaara 4000 euroa, Katri Sipiläinen 3000 euroa, Anna-Maija Aarras 2500 euroa ja  Suvi Aarnio 500 euroa.

Konstföreningen i Åbo  - Turun Taideyhdistys

Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näistä toiminnoista on vastannut vuodesta 1904 Puolanpuistossa sijaitseva Turun taidemuseo, jonka veljekset Ernst ja Magnus Dahlström rakennuttivat ja lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä. 

Magnus ja Ellen Dahlström

Kauppaneuvos Magnus Dahlström (1859–1924) hoiti vuodesta 1881 alkaen veljensä Ernst Dahlströmin (1846–1924) rinnalla turkulaista C. M. Dahlströmin kauppahuonetta. Kauppahuone oli kehittynyt merenkulkua ja teollista toimintaa harjoittavaksi monialayritykseksi ja sillä oli osuuksia useissa eri alojen teollisuusyrityksissä. Magnus Dahlström johti myös pitkään Auran sokeritehdasta ja sijoitti varoja Turun ensimmäisen sähköyhtiön toimintaan. Liiketoimiensa ohella Dahlströmit olivat tunnettuja mesenaattitoiminnastaan ja heidän mittava lahjoituksensa mahdollisti Turun taidemuseon rakennuttamisen.

Magnus löysi puolisonsa Ellenin veljensä Ernstin tavoin Julinien liikemiessuvusta. Magnus ja Ellen Dahlström olivat lapsettomia ja he jättivät pääosan omaisuudestaan Åbo Akademin säätiölle, Åbo Svenska Teaterille ja Turun Taideyhdistykselle. Turun Taideyhdistys jakaa Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta vuosittain apurahan turkulaiselle kuvataiteilijalle.

Helena Bruun

Turkulainen Helena Bruun os. Rosenlew (1920–1999) oli koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan taidehistoria ja hän toimi leipätyönään ruotsin kielen lehtorina salolaisissa oppikouluissa. Bruun piti itseään itseoppineena taiteilijana vaikka olikin käynyt Turun Piirustuskoulua jo 16-vuotiaana lukiolaisena. Hän suosi öljyväritekniikkaa mutta maalasi myös akvarelleja ja teki vanhemmalla iällään myös grafiikkaa. Aihevalinnoiltaan hänen teoksensa ovat maisemia, kaupunkinäkymiä, kukkia, eläinaiheita ja suurella taiteellisella vapaudella nähtyjä muotokuvia. Vaikutteita värikylläisiin ja leveäotteisiin teoksiinsa Bruun otti impressionisteilta ja Vincent van Goghilta. Hän maalasi myös ulkomailla, kuten Roomassa, Caprilla ja Pariisissa ja piti yksityisnäyttelyitä Turussa, Salossa, Helsingissä ja Tukholmassa. Turun Taideyhdistys jakaa saamastaan Bruunin testamenttilahjoituksesta vuosittain apurahan turkulaiselle kuvataiteilijalle.

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020