Apurahat

Turun taidemuseon toimintaa ylläpitävä Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. jakaa vuosittain apurahoja Turussa asuville kuvataiteilijoille. Vuosittain jaetaan kaksi apurahaa: 5 000 euroa Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta ja 5 000 euroa Helena Bruunin rahastosta. Seuraavan kerran apurahat ovat haettavissa keväällä 2018.

Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näitä toimintoja Taideyhdistys on harjoittanut vuodesta 1904 Puolalanmäen taidemuseorakennuksessa, jonka veljekset Dahlström lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä.

MYÖNNETYT APURAHAT

2017

Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Okko Pöyliölle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Appu Jasulle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Nestori Syrjälälle. Määräaikaan mennessä saapui 33 hakemusta. Lue lisää

2016

Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Erika Adamssonille ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Marjatta Holmalle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 12 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Nestori Syrjälälle, joka työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2015–2017. Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta.

2015

Määräaikaan mennessä saapui 36 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Hertta Kiiskelle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Rita Anttilalle.

2014

Määräaikaan mennessä saapui 38 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa työryhmälle Antti Jussila & Jari Kallio ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Sirkku Ketolalle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron suuruisen apurahan Henry Lönnforsin rahastosta Erkki Nampajärvelle, joka työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2012–2014.

2013

Määräaikaan mennessä saapui 31 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Minna-Maija Lappalaiselle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Elina Ruohoselle. Lisäksi Taideyhdistys myönsi 10 000 euron työskentelyapurahan Henry Lönnforsin rahastosta Erkki Nampajärvelle. Nampajärvi työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana Henry Lönnforsin ateljeestipendiaattina vuosina 2012–2014.

2012

Määräaikaan mennessä saapui 22 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Merja Pitkäselle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Jouna Karsille.

2011

Määräaikaan mennessä saapui 27 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Erkki Nampajärvelle ja Helena Bruunin rahastosta 5 000 euroa Sirpa Särkijärvelle.

2010

Määräaikaan mennessä saapui 43 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa työryhmälle IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund). Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 5 000 euroa Sirkku Ketolalle. Lisäksi Hanna Seppäselle myönnettiin 10 000 euron työskentelyapuraha Henry Lönnforsin rahastosta. Seppänen työskentelee toista vuotta Henry Lönnforsin nimikkoateljeessa.

2009

Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 5 000 euroa Emilia Ukkoselle. Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 5 000 euroa Jorma Hyttiselle.

2008

Määräaikaan mennessä saapui 30 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta 2 500 euroa Annika Dahlstenille ja 2 500 euroa Tamara Piilolalle. Helena Bruunin rahastosta myönnettiin 2 500 euroa Marita Mikkoselle ja 2 500 euroa Susanna Nevadolle.

2007

Määräaikaan mennessä saapui 45 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja Ellen Dahlströmin sekä Helena Bruunin rahastoista apurahat seuraaville kuvataiteilijoille: Markku Laakso 5 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyjulkaisun kustannuksiin, Mailis Saralehto 3 000 euroa videoteoksen tuotantokuluihin ja Paula Ollikainen 2 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn.

2006

Määräaikaan mennessä saapui 44 hakemusta. Turun Taideyhdistys myönsi Magnus ja  Ellen Dahlströmin sekä Helena Bruunin rahastoista apurahat seuraaville taiteilijoille: Umppa Niinivaara 4000 euroa, Katri Sipiläinen 3000 euroa, Anna-Maija Aarras 2500 euroa ja  Suvi Aarnio 500 euroa.

 

Magnus ja Ellen Dahlström

Kauppaneuvos Magnus Dahlström (1859–1924) hoiti vuodesta 1881 alkaen veljensä Ernst Dahlströmin (1846–1924) rinnalla turkulaista C. M. Dahlströmin kauppahuonetta. Kauppahuone oli kehittynyt merenkulkua ja teollista toimintaa harjoittavaksi monialayritykseksi ja sillä oli osuuksia useissa eri alojen teollisuusyrityksissä. Magnus Dahlström johti myös pitkään Auran sokeritehdasta ja sijoitti varoja Turun ensimmäisen sähköyhtiön toimintaan.

Magnus löysi puolisonsa Ellenin veljensä Ernstin tavoin Julinien liikemiessuvusta. Veljesten välit olivat läheiset ja aikalaiset pitivätkin heitä erottamattomina. Liiketoimiensa ohella Dahlströmit olivat tunnettuja mesenaattitoiminnastaan ja heidän mittava lahjoituksensa mahdollisti Turun taidemuseon rakennuttamisen. Magnus ja Ellen Dahlström olivat lapsettomia ja he jättivät pääosan omaisuudestaan Åbo Akademin säätiölle, Åbo Svenska Teaterille ja Turun Taideyhdistykselle. Turun Taideyhdistys jakaa Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta vuosittain apurahan turkulaiselle kuvataiteilijalle.

Helena Bruun

Turkulainen Helena Bruun (1920–1999) oli äidin puolelta Rosenlew-sukua. Hän oli koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan taidehistoria ja toimi leipätyönään ruotsin kielen lehtorina salolaisissa oppikouluissa. Bruun piti itseään itseoppineena taiteilijana, vaikka olikin käynyt jo 16-vuotiaana lukiolaisena Turun Piirustuskoulua. Hän suosi öljyväritekniikkaa, mutta maalasi myös akvarelleja ja teki vanhemmalla iällään lisäksi grafiikkaa. Bruunin kuvaama aihepiiri käsittää maisemia ja kaupunkinäkymiä sekä kukkia, eläinaiheita ja suurella taiteellisella vapaudella nähtyjä muotokuvia. Hän maalasi myös ulkomailla, mm. Roomassa, Caprilla ja Pariisissa. Vaikutteita värikylläisiin ja leveäotteisiin teoksiinsa hän sai impressionisteilta ja Vincent van Goghilta. Yksityisnäyttelyitä hän piti Turussa, Salossa Helsingissä ja Tukholmassa. Turun Taideyhdistys jakaa saamastaan Bruunin testamenttilahjoituksesta vuosittain apurahan turkulaiselle kuvataiteilijalle.

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014