Aluetaidemuseo

TURUN TAIDEMUSEO - VARSINAIS-SUOMEN ALUETAIDEMUSEO

TOIMINTAPERIAATTEET
Turun taidemuseon keskeisenä toiminta-ajatuksena on olla esteetön, tiedollisesti ja taloudellisesti saavutettavissa oleva asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa laadukkaita kulttuuripalveluita Varsinais-Suomen alueella. Museo kerää kansallisesti ja pohjoismaisittain merkittävää taidekokoelmaa, joka antaa edustavan katsauksen erityisesti Suomen kuvataiteen kehityksestä. Kokoelma tarjoaa perustan alueen taidehistorialliselle tutkimukselle ja opetukselle. Museon koko toimintaa määrittelee korkea taso ja laatu. Näyttelytoiminnassa painottuu suomalaisen ja muun pohjoismaisen taiteen sekä Baltian alueen taiteen esittely.

Turun taidemuseo Varsinais-Suomen aluetaidemuseona huolehtii ja ohjaa toimialueensa taidevarannon tallentamista, edistää sen saavutettavuutta ja tarjoaa museoammatillista asiantuntija-apua alueen taidetoimijoille. Turun taidemuseon alueellista tehtävää hoitavat museonjohtajan lisäksi museon amanuenssi (aluetaidemuseotutkija), museon kokoelmista vastaava amanuenssi ja tiedottaja. Myös museon tekninen henkilökunta auttaa omaan ammattialaansa liittyvissä kysymyksissä.

Museo ja sitä ylläpitävä Turun Taideyhdistys ry toimivat lakien ja asetusten sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen museoalan eettisten periaatteiden mukaan.

KAUDELLE 2014-2017 ALUEELLISELLE TOIMINNALLE ON ASETETTU SEURAAVAT PÄÄTAVOITTEET
- Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen
- Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva toiminta-alue


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014