Konstmusei Vänner

TURUN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT – ÅBO KONSTMUSEI VÄNNER RY

Turun Taidemuseon Ystävät – Åbo Konstmusei Vänner ry grundades år 1985 för att stöda Åbo konstmuseum. Avsikten med att grunda föreningen var och allt fortfarande att skapa möjligheter att förkovra Åbo konstmuseums samlingar. Under sin nästa trettioåriga existens har föreningen donerat över 100 konstverk till Åbo Konstförening rf som uppbevarar dessa som en särskild Åbo Konstmusei Vänners samling. Därtill har föreningen i samverkan med Konstföreningen deltagit i övriga anskaffningar till museet samt finansiellt bidragit till museets publikationsverksamhet.

Föreningen har över 700 medlemmar och styrelsen har sju medlemmar. Som ordförande verkar Ilpo Lahti, viceordförande är Anneli Vesa och sekreterare Elina Rosenqvist. Övriga medlemmar i styrelsen är Jukka Aaltonen, Marjukka Scheinin och Liisa Ketomäki samt museets företrädare Kari Immonen. Svenskspråkig sekreterare är Rachel Nygård-Taxell och skattmästare är Antti Ristimäki.

Medlemsavgifterna utgör föreningens viktigaste inkomstkälla. Medelanskaffning sker även via medlemstillställningar och utfärdsarrangemang.

Välkommen med i vår konstpäckande verksamhet

Även Du är välkommen med i Åbo Konstmusei Vänners verksamhet. Och då kan även du stöda konstmuseets verksamhet. Det är möjligt att ansluta sig som medlen i föreningen genom att lämna namn och adressuppgifter till konstmuseets kassa eller genom att kontakta någon av föreningens funktionärer.

Hitta oss även på Facebook @taidemuseonystavat

Medlemsförmåner
-    gratis inträde till Åbo konstmuseums utställningar
-    inbjudningar till konstmuseets vernissager
-    inbjudningar till Åbo Konstmusei Vänner ry’s egna tillställningar
-    - 10% rabatt vid inköp av produkter i museishopen Muusa
-    medlemsbrev 2-3 gånger årligen

Medlemsafgifter
-    personmedlem 25 ¤ / år + annan person i samma hushåll 15 ¤ / år

Aktuellt: Konstresa till Köpenhamn 24-27 april 2020

Välkommen att se de mest intressanta konstplatserna i Köpenhamn och uppleva det moderna Köpenhamn! Kon-Tiki Tours har skapat ett fantastiskt reseprogram för Vänner, som du kan hitta i dokumentet i slutet av sidan. Priset för resan är 1095 ¤ / person (minst 35 deltagare). Mer information och anmälningar senast 17.1.2020 till Anneli Vesa (anneli.vesa@gmail.com).

Kontakta oss

Föreningens adress är Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo.

Ordförande Ilpo Lahti
040 5563273 / ilpo.lahti@fimnet.fi

Vice ordförande Anneli Vesa
040 508 0260 / anneli.vesa@gmail.com

Sekreterare Elina Rosenqvist
0400 224 786 / elinak.rosenqvist@gmail.com 

Svenskspråkig sekreterare Rachel Nygård-Taxell
040 727 9480 / rnygard@abo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020