Pauliina ja Kalle Turakka Purhonen
10.11.2006–7.1.2007

Välillä maailma näyttää räjähtäneeltä ja levällään olevalta, kunnes kaikki taas tuntuu löytävän paikkansa ja tarkoituksensa. Turun taidemuseon Studiossa esillä olevat Pauliina ja Kalle Turakka Purhosen teokset kertovat ihmisyydestä. Näyttelyn teoksilla ei ole yhtä tulkintaa, vaan katsoja voi peilata omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan niiden äärellä. Elämme yhteisessä maailmassa ja koemme samanlaisia tunteita vaikkakin eriasteisina, eri tahdissa ja elämän eri vaiheissa. Siksi kysymykset syyllisyydestä, kärsimyksestä tai armosta ovat askarruttaneet ihmisiä kautta aikojen. Pienten lasten vanhempina Turakka Purhoset ovat viime aikoina palanneet myös omaan lapsuuteensa ja pohtineet kasvamista.

Ahvenanmaalla sijaitsevan Finströmin kirkon keskiaikaiset puuveistokset ovat painuneet syvälle Pauliina Turakka Purhosen (s. 1971) tajuntaan. Hän vietti nuoruudessaan paljon aikaa kirkossa. Sen hiljaisuudessa saattoi syventyä omiin ajatuksiinsa ja tarkkailla kaikessa rauhassa kirkkosalin puuveistoksia eläytyen samalla niiden välittämiin kertomuksiin. Nuoruuden mielikuvat ja muistot ovat muuntuneet kankaasta ommelluiksi ja kirjailluiksi pehmeiksi veistoksiksi. Näyttelyssä Arkkienkeli Mikael, 2006 ja Tuskien mies, 2006 saavat rinnalleen nykyaikaisia Pieta-veistoksia.

Kalle Turakka Purhosen (s. 1974) työskentely on spontaanimpaa. Pienestä pitäen hän on kerännyt ja varastoinut tavaroita. Taiteilija kertoo mieltyvänsä materiaaleihin ja siihen, miten niillä voi kuvata uusia ja yllättäviä asioita. Turakka Purhonen on itsekin hämmentynyt siitä, miten vuosien aikana teosten sanoma voi muuttua ja saada uusia merkityksiä. Studionäyttelyssä on esillä teoksia, joita nähtiin muutama vuosi sitten Titanik galleriassa Turussa. Auringonlasku, 2005 koostuu auton ajovalojen erivärisistä muovisirpaleista. Lumihiutaleessa, 2002 valkoisten muovihaarukoiden piikit ovat pystyssä ja Joulutähdessä, 2006 varoittavat liikenteestä tutut oranssikeltaiset kartiot.

Kymmenen kysymystä Pauliina Turakka Purhoselle

1. Miten aloitat teostesi suunnittelun ja miten työsi etenee?
Suunittelu tapahtuu usein yöllä jos en saa nukuttua tai sitten päivällä, joskus töitä tehdes-säkin. Ommellut työt etenevät aika suunnitellusti. Tehdessä tulee tietysti yllätyksiä ja usein joutuu purkamaan tehtyä työtä. Maalatessa taas yrittän pysyä kulloisenkin hetken havain-nossa kiinni.

2. Mihin tämän näyttelyn teosten aiheet liittyvät?
Ne kuuluvat kaikki Finström-sarjaan ja pohjautuvat Finströmin keskiaikaisen kir-kon veistoksiin. Olen ajatellut että tässä sarjassa voisin käsitellä "kaikkea", minulle henkilökoh-taisesti isoja tai vaikeita asioita tutun kielen avulla.

3. Miksi näiden aiheiden käsitteleminen on sinulle tärkeää?
No, siinä on kaikkea mahdollista mitä tähänastiseen elämään liittyy.

4. Oletko työskennellyt pitkään näiden aiheiden parissa?
Olen kai, muistan tehneeni opiskelun alkuvaiheessa performanssin jossa yritin jumalanpalveluksesta lainatun liturgian avulla käsitellä sen hetken kivuliaisuuksia.

5. Millä tekniikalla olet toteuttanut näyttelyn teokset?
Veistokset ovat isoja räsynukke-ja, kangasta, vanutoppausta ja kirjailua.

6. Onko näyttelyssä käyttämäsi tekniikka tyypillinen työskentelyllesi?
On se tällä het-kellä. Toinen tekemistapa on maalaus jossa koen olevani vielä aika epävarma tekijä.

7. Mihin olet erityisesti keskittynyt valmistellessasi tätä näyttelyä?
En ole valmistanut näitä teoksia nimenomaisesti tähän näyttelyyn vaan aloitin sarjan tekemisen ilosta tai pakosta. Tässä näyttelyssä ollemme Kalle Purhosen kanssa ehkä enemmän miettineet teostemme yh-teispeliä, ripustusta ja sen tuomia merkityksiä.

8. Mitä tämä näyttely Turun taidemuseossa merkitsee sinulle?
Se on ennenkaikkea mahdollisuus saada monet näistä teoksista yhteen ja yhteen Kallen töiden kanssa. Hienoon tilaan sitäpaitsi.

9. Mitkä muut taiteenalat ovat sinulle läheisiä ja miksi?
Musiikki on, mutta  kuuntelen sitä valitettavan harvoin. Nautin laulamisesta ja soittamisesta, vaikken julkisesti.

10. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Tehdä töitä, kasvattaa lapsia ja koettaa elää niinkuin sydän sanoo, toiset mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.


Kymmenen kysymystä Kalle Turakka Purhoselle

1. Miten aloitat teostesi suunnittelun ja miten työsi etenee?
Käytän teoksissani monia erilaisia materiaaleja. Uskon, että teokset alkavat kiinnostavan materiaalin keksimisestä. Joskus materiaalin ja koko teoksen mahdollisine merkityksineen keksii yhtä aikaa.

2. Mihin tämän näyttelyn teosten aiheet liittyvät?
Teokseni liittyvät usein materiaalien kauneuden ja rumuuden mahdollisuuksiin. Erityisesti tässä näyttelyssä ne liittyvät likaisuuteen, syyllisyyteen, kärsimiseen ja armoon. En koe itseäni kovin uskonnollisena ihmisenä, mutta monet kristilliset käsitteet tuntuvat ymmärrettäviltä ja niiden avulla voi jäsentää tuntemuksiaan ja maailmaa.

3. Miksi näiden aiheiden käsitteleminen on sinulle tärkeää?
Olen ajoittain raskasmielinen.

4. Oletko työskennellyt pitkään näiden aiheiden parissa?
Tietoisesti olen teoksissani pohtinut likaisuutta ja syyllisyyttä, mutta vähemmän henkilökohtaisella, enemmän yleisellä estetiikan ja ekologian, tasolla. Olen pyrkinyt kuitenkin jättämään työni aina avoimiksi siten, etteivät ne typistyisi vain yhteen mahdolliseen tulkintaan. Nyt tämä tuntuu kantavan hedelmää, sillä joitain vanhempia töitä voi aika vaivatta tarkastella uudesta näkökulmasta.

5. Millä tekniikalla olet toteuttanut näyttelyn teokset?
Sekatekniikalla. Mielelläni yhdistelen sekalaisia materiaalejani näiden omista fyysisistä ominaisuuksista lähtien, välttäen kovaa työstämistä ja liikoja tuki- tai sidosmateriaaleja.

6. Onko näyttelyssä käyttämäsi tekniikka tyypillinen työskentelyllesi?
Kyllä.

7. Mihin olet erityisesti keskittynyt valmistellessasi tätä näyttelyä?
Töiden valitsemiseen, jotka olisivat vuorovaikutuksessa näyttelyn toisen taiteilijan, Pauliinan, töiden kanssa.

8. Mitä tämä näyttely Turun taidemuseossa merkitsee sinulle?
Taidemuseon Studio on hieno tila ja on antoisa työ miettiä siihen sopivaa kokonaisuutta. Yleisesti ottaen on tietenkin hienoa päästä pitämään näyttelyä museoon sen tarjoamien puitteiden sekä avun turvin. Turusta on hyviä näyttelynpito muistoja aiemmilta vuosilta.

9. Mitkä muut taiteenalat ovat sinulle läheisiä ja miksi?
Harrastan sekalaisesti kaikenlaista kulttuuria, mutta jos joku pitäisi erikseen nostaa niin ehkä suomenkielinen hiphop-musiikki. Ilmiönä se elää oikein raikasta ja yllätyksellistä kehitys kautta. Se on kumartelematonta, yhtä aikaa karkeaa ja hienostunutta, hävytöntä ja henkilökohtaista. Joskus korkealentoistakin.

10.  Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Todennäköisesti tulemme tekemään Pauliinan kanssa tämän Studionättelyn kaltaisen yhteisnäyttelyn, johon mielessäni on uusia teoksia. Työstän myös hiljalleen eteenpäin jo pitkään työn alla olleita lehtileikekollaaseja ja olen mukana Hybridea -nimisessä Helsinkiin sijoittuvassa ympäristötaideprojektissa.

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019