Annukka Olli
27.3.–17.5.2009

Turun taidemuseon Studiossa aukeaa yleisölle 27.3. Turun Piirustuskoulusta valmistuvan Annukka Ollin lopputyönäyttely.
Annukka Ollin (s. 1980) maalaamat isokokoiset kasvokuvat pakottavat katsojan olemaan katseen kohteena ja pohtimaan miten hän tuohon katseeseen vastaa. Maalaukset ovat muotokuvia ihmisistä, joita ei ole olemassa.

Annukka Olli valitsi lopputyönsä aiheeksi kasvot, sillä ilmeiden ymmärtäminen on meissä oleva tärkeä eloonjäämisvietti ja osa jokapäiväistä elämäämme. Suurin osa kommunikaatiostamme muiden ihmisten kanssa perustuu juuri kasvonilmeiden tulkitsemiseen. Ilmeemme heijastavat syviä tunteita ja ilmiantavat sen mitä yritämme piilotella muilta.

Annukka Olli kokee olevansa enemmänkin veistäjä kuin maalari työstäessään isokokoisia akryylillä kankaalle maalattuja teoksiaan. Maalaukset koostuvat useista ohuista kerroksista, joita hän välillä poistaa hiomalla tai pesemällä. Teosten voimakkaasti käsitelty pinta kertoo tarinaa ihmisen elämästä ja niistä jäljistä, joita kokemukset ovat jättäneet. Taiteilija kokee ryppyisen ihon mielenkiintoisemmaksi kuin sileän, sillä siinä näkyy eletty elämä. Annukka Olli ei pyri maalatessaan kauneuteen tai rumuuteen vaan siihen mitä siinä välissä voi syntyä.

Annukka Olli kertoo keskittyvänsä maalatessaan silmiin ja yrittävänsä saada katseeseen eloa: ”Maalaukset kasvoista ovat vääristyneitä ja epätarkkoja, mutta silmissä pyrin realistisuuteen ja luonnollisuuteen, koska sitä kautta yritän luoda kontaktin myös katsojaan.” Taiteilija kokee maagiseksi teoksen valmistumisen hetken, jolloin maalaus katsookin yhtäkkiä taiteilijaa ja peilaa hänen tunteitaan.


TAITEILIJATAPAAMINEN
Torstaina 2.4.2009 klo 17.30 Annukka Olli esittelee taiteellista työskentelyään yleisölle Turun taidemuseon Studiossa.


Kymmenen kysymystä


1. Miten aloitat teostesi suunnittelun ja miten työsi etenee?
Teosten aloittaminen lähtee yleensä liikkeelle siten, että maalaan yleensä ensimmäiseksi maalauspohjan mustaksi. En näe valkoisella pohjalla mitään, mustalla pohjalla alan näkemään ja hahmottamaan mitä kaikkea siihen voikaan luoda. Ensin vain katselen ja heijasta ideoita mielestäni. Kerrosmaalauksella pyrin luomaan ohuita päällekkäisiä kerroksia, joita poistan hiomalla ja pesemällä aiempaa maalauspintaa pois. Isokokoisten töiden kanssa toimin kuin veistäjä enemmän kuin maalari. Maalaaminen on fyysistä ja teoksen rakentaminen lopulliseen muotoon syntyy tekemisen ohella spontaanisti.

2. Mihin tämän näyttelyn teosten aiheet liittyvät?
Aihe liittyy ihmisten kasvokkain kohtaamiseen ja katseeseen. Katseessa on olemassa eettinen puoli, joka kiinnostaa ja siksi halusin käsitellä aihetta isokokoisina maalauksina. Haluan näyttelyssä teosten äärellä olevan katsojan olevan itse katsomisen kohteena ja kääntää huomion enemmän katsojaan kuin itse teokseen. 

3. Miksi näiden aiheiden käsitteleminen on sinulle tärkeää?
Kyseessä on jokapäiväinen toiminta, tuntemattomien kohtaaminen. Vaikutamme kasvojemme ja katseen kautta toisiimme tiedostamatta enemmän kuin tajuammekaan. Vastaatko katseeseen vai käännätkö katseen pois? Tässä tulee katseen eettisyys esiin.  

4. Oletko työskennellyt pitkään näiden aiheiden parissa?
Olen työstänyt aihetta jo vuodesta 2006 lähtien. Olen halunnut harjoitella toistamalla samaa aihetta erilaisia maalaustekniikoita ja kikkoja käyttäen. Toistamalla samaa aihetta olen myös päässyt syvemmälle aiheen sisälle ja kirjoitin myös kirjallisen opinnäytetyön samasta aiheesta. Kirjoittamisen ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden kautta olen lähestynyt aihetta toisella tapaa.

5. Millä tekniikalla olet toteuttanut näyttelyn teokset?
Käytän pääasiassa akryylia pohjustetulle kankaalle, mutta välillä liitän myös tussia ja hiiltä töihin.

6. Onko näyttelyssä käyttämäsi tekniikka tyypillinen työskentelyllesi?
Olen aina käyttänyt akryyliä sen nopeuden vuoksi. Isoja pintoja käsitellessä tulee nopeus tärkeäksi myös oman työskentelyn spontaaniuden ja äkkipikaisuuden vuoksi. Pinnan käsittely hiomalla vaatii myös nopean kuivumisen.

7. Mihin olet erityisesti keskittynyt valmistellessasi tätä näyttelyä?
Näyttelyä tehdessä tärkeimmät kaksi asiaa on tullut esille. Se, että teossarja toimisi kokonaisuutena hyvin läheltä sekä myös kaukaa katsottuna. Itselleni maalauksen pinta on tärkeä osa maaluksiani, mutta se ei riitä. Katseen täytyy tavoittaa katsoja isokokoisissa maalauksissa myös kaukaa. Pyrin ottamaan Studion tilan huomioon teoksissa, niin että maalaussarja toimisi tehokkaasti tilallisesti. Ei yksittäisinä teoksia ainoastaan vaan nimenomaan sarjana.

8. Mitä tämä näyttely Turun taidemuseossa merkitsee sinulle?

Näyttely on ensimmäinen yksityisnäyttelyni, joten taidemuseon Studiossa olevan näyttelyn koen näyttämisen paikkana ja itsessään näyttelypaikan saaminen on rohkaissut valtavasti omaa taiteen tekemistä. Näyttely merkitsee minulle myös yhteensä kahdeksan vuoden taideopintojen huipentumaa ja sitä kautta valmistumisen yhteydessä myös uuden aukeaman kääntymistä omassa henkilökohtaisessa elämässä. Näyttely symboloi uutta alkua ja vanhan loppua.

9. Mitkä muut taiteenalat ovat sinulle läheisiä ja miksi?
Performanssiala ja esitystaide kiinnostavat, mutta en koe että itse toimisin näillä aloilla. Taiteilijaseura NYTE ry:n puheenjohtajuuden kautta esitystaide on tullut läheiseksi tapahtumia järjestettäessä.

10. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Tämä on kysymyksistä vaikein. Luulen, että valmistumisen jälkeen vasta voin realistisesti katsoa asioi-ta eteenpäin. Opiskeluaika valmentaa kuvataiteilijana toimimiseen, mutta vasta sen kokeminen itse arjessa on eri asia. Valmistumisen jälkeen haen näyttelyaikoja ja projekti kerrallaan menen eteenpäin. Aktivoidun luultavasti uudelleen yhdistystoimintaan, sillä yhdistystoiminta on jokaiselle taiteilijalle aika tärkeä sosiaalinen verkosto, jota kautta avautua uusia mahdollisuuksia ja kontakteja.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019