Laura Horelli
I have been considering making a video about a ski resort in northern Finland and showing it in a gallery in Berlin.
8.5.–29.6.2008
Laura Horelli (s. 1976) esittää Pimiössä vuonna 2007 valmistuneen videoteoksensa I have been considering making a video about a ski resort in northern Finland and showing it in a gallery in Berlin.

Videossa seurataan, miten taiteilijaa näyttelevä henkilö suunnittelee videon tekemistä Levin hiihtokeskuksesta ja päätyy laskettelemaan keinolumeen Berliinin lähellä olevaan halliin Senftenbergissä.

Horellille tyypilliseen tapaan dokumentinomainen videoteos kertoo taiteilijan tutkimusmatkasta nykypäivän ilmiöihin julistamatta yhteiskunnallisia viestejään. Kertomalla yksilön kokemuksesta Horelli tarjoaa katsojalle mahdollisuuden pohtia ihmisten toimintaa: lunta tehdään keinotekoisesti kaikkialla maailmassa, niin napapiirillä kuin etelämpänä helteisessä säässä. Keinolumen valmistaminen kuluttaa valtavat määrät vettä. Tällä hetkellä maailman suurimmat hiihtoharrastusta varten rakennetut hallit sijaitsevat Kiinassa, maassa jossa vedestä on suuri pula.

Laura Horelli valmistui vuonna 2001 Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolta ja seuraavana vuonna Staatliche Hochschule für Bildende Künstesta Frankfurt am Mainissa. Vuodesta 2001 lähtien hän on asunut Berliinissä.

Teos I have been considering making a video about a ski resort in northern Finland and showing it in a gallery in Berlin on toteutettu AVEK:n tuella.


TAITEILIJATAPAAMINEN su 11.5.2008
Laura Horelli kertoo yleisölle taiteellisesta työskentelystään sunnuntaina 11.5. klo 14 Turun taidemuseon Studiossa.

Taiteen keskustoimikunta tukee Turun taidemuseon Pimiö-näyttelysarjaa.

Kymmenen kysymystä:


1. Miten aloitat teostesi suunnittelun ja miten työsi etenee?

Teokseni alkavat usein jostain arkipäiväisestä – luen jostain asiasta, nään jotain kadulla tai keskuste-len jostain ystävien kanssa. Yleensä kerään suuren määrän tietoa aiheesta, haastattelemalla ihmisiä, lukemalla jne. Jossain vaiheessa kun tiedän aiheesta enemmän minun täytyy löytää suhde kerää-määni tietoon. Joskus teen tiedon esittämisen monimutkaiseksi, joskus jälleenkirjoitan ja näyttelen haastattelut haastateltujen kanssa, joskus kirjoitan käsikirjoituksen tietoon perustuen.

2. Mihin tämän näyttelyn teosten aiheet liittyvät?
Olen kiinnostunut ilmastonmuutokseen liittyvien apokalyptisten tulevaisuuden näkymien uutisoinnin vaikutuksesta ihmisen psyykeen, ja siitä miten äkillisiä muutoksia on vaikeata tehdä, vaikka tietää että näin ei voi jatkaa.
Teoksen nimi, olen ajatellut tehdä videon hiihtokeskuksesta Pohjois-Suomessa ja esittää sen berliini-läisessä galleriassa, luo tiettyjä mielikuvia. Teoksessa ei kuitenkaan nähdä ”aitoa” luontoa tai lunta ja taiteilijaa esittää näyttelijä.

3. Miksi näiden aiheiden käsitteleminen on sinulle tärkeää?

Ne ovat läsnä omassa elämässäni ja ilmastonmuutos, paikan käsitteen muuttuminen ja yksilöitynyt yhteiskunta varmaan vaikuttavat kaikkien elämään jollain tavalla.

4. Oletko työskennellyt pitkään näiden aiheiden parissa?
Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen ollut kiinnostunut turismista ja maantieteellisen paikan sekä kansallisvaltion merkityksestä monikansallisessa maailmassa.

5. Millä tekniikalla olet toteuttanut näyttelyn teokset?

Video on kuvattu HD kameralla ja ilmoitustaululla on netistä löydettyä tietoa, lehtileikkeitä ja valoku-via.

6. Onko näyttelyssä käyttämäsi tekniikka tyypillinen työskentelyllesi?
Teoksieni lopullinen muoto on useimmiten itse kuvattuun tai löytämääni dokumenttimateriaaliin pe-rustuva video- tai kollaasi. Joissain teoksissa dokumentti-materiaalia kuitenkin jälleennäytellään.
Pyrin siihen että katsoja kyseenalaistaa näkemäänsä, esimerkiksi näyttelyn videossa on vaikeaa samais-tua videon henkilöön, koska tämä on niin ”näyttelijämäinen”.

7. Mihin olet erityisesti keskittynyt valmistellessasi tätä näyttelyä?
Koska teos käsittelee hallitsevaa teollisuudenalaa – turismia – halusin myös käyttää hallitsevaa eloku-vanmuotoa, tai paremmin sanottuna minun resursseilla siitä tehtyä imitaatiota – kallista kameraa, kamerahenkilöä ja näyttelijää. Teos epäonnistuu illuusion luomisessa, mutta toivon mukaan se toimii kritiikkinä.

8. Mitä tämä näyttely Turun taidemuseossa merkitsee sinulle?
Olen erityisen kiinnostunut esittämään tämän työn Suomessa, koska teos perustuu mielikuviin Suo-mesta.

9. Mitkä muut taiteenalat ovat sinulle läheisiä ja miksi?

Elokuva ja kirjallisuus, koska kummatkin liittyvät kerronnallisuuteen.

10. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Työskentelen tällä hetkellä kahden uuden teoksen parissa. Ensimmäinen on video ja 8mm-filmi-installaatio dokumenttielokuvantekijä Ann Kanekon kanssa. Olemme kiinnostuneita samoista asioista, kuten yksilön suhteesta yhteiskuntaan ja historiasta tämän päivän perspektiivistä. Teoksemme näyttä-vät kuitenkin erilaisilta: Olen kuvataiteilija ja Ann dokumentintekijä. Kuvasimme osan teosta viime vuonna Los Angelesissä ja tarkoitus on että Ann tulee Berliiniin tänä vuonna. Kirjoitan myös käsikirjoitusta kokeelliseen dokumenttielokuvaan Las Vegasilaisesta ammattiyhdistys Culinary Unionista itävaltalaisen dokumenttiohjaaja Gerhard Friedlin kanssa.

 Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019