MÖRKRUM
Marja Helander: Eatnanvulo¨ Lottit – Inuti jorden fåglarna
22.11.2019–5.1.2020

Eatnanvulo¨ Lottit – Inuti jorden fåglarna (2018) är ett prisbelönat videoverk som förenar dans och experimentellt berättande. I huvudrollerna uppträder de unga samiska dansstuderandena Birit och Katja Haarla, som dansar genom Samelands skogar och marker ända fram till huvudstaden, där besluten fattas. Verket är en melankolisk berättelse om den vackra naturen i norr. Samtidigt behandlar det mera djupgående frågor om äganderätten till Samelands marker och samernas rättigheter i dagens Finland. Motsättningen mellan naturen och det västerländska levnadssättet uttrycks med hjälp av det nordliga landskapet, balettrörelserna, Rinneradios musik och frän humor.

Hela filmen började med en fantasibild som jag hade: flickor i samedräkter dansade Den döende svanen på riksdagshusets trappa. En annan drivande faktor var att de finska samerna mist äganderätten till sina marker, sjöar och vattendrag då Finland firade sitt 100-årsjubileum. Jag ville ändå inte att min film skulle vara en direkt politisk pamflett utan jag ville fotografera naturen i norr och lämna rum för olika tolkningar.

Jag var intresserad av vad resultatet blir då den gamla och mycket disciplinerade konstformen balett flyttas ut i naturen, som upplevs som ”fri”. Jag ville återge ungdomen, dess känslighet, stegen på tröskeln till vuxenlivet, och även den sårbara naturen. Verket har flera teman, bland annat motsättningen mellan naturen och det västerländska levnadssättet samt ursprungsfolkens ställning. Trots det ville jag att filmen skulle fungera också tack vare den visuella skönheten, humorn och de fria associationer som den väcker. Balansen mellan det politiska och de öppna tolkningarna är viktig för mig. I ett konstverk ska det finnas utrymme, luft som man kan andas
”, säger Helander.

Marja Helander (f. 1965) är en samisk foto- och videokonstnär och filmregissör med rötter i Helsingfors och Utsjoki. I sina verk har hon bland annat granskat sin identitet som placerar sig mellan den finska och den samiska kulturen. Verk av Helander har visats både i Finland och utomlands. År 2019 var hon kurator för Bildkonstveckorna i Mänttä. Inuti jorden fåglarna belönades med Risto Jarva-priset på filmfestivalen i Tammerfors 2018 och utsågs till bästa inhemska film i serien för filmer under 30 minuter.

Tack: Internationella samiska filminstitutet (ISFI)/Liisa Holmberg, stiftelsen Koneen Säätiö, Undervisnings- och kulturministeriet samt Centret för konstfrämjande.

Konstnärsträff (på finska) 21.11 kl. 14 Åbo Konstakademis Kuvateatteri (Slottsgatan 54). Fritt inträde.

www.marjahelander.com

Evenemang på Facebook

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019