Rita Anttila: Hämärän alue
13.3.–17.5.2015

"Infinite–limited, is it you?"
-Maurice Blanchot

Turun taidemuseo tarjoaa vuosittain kevään toisen näyttelyajan Studiossa Turun Taideakatemiasta valmistuvalle kuvataiteilijalle ja hänen opinnäytetyönäyttelylleen. Tänä vuonna Turun taidemuseo valitsi opiskelijoiden joukosta valokuvaaja Rita Anttilan (s. 1988).

Hämärän alue koostuu valokuvista, jotka käsittelevät omakuvallisuuden kautta mielen ja ruumiin, muutoksen ja rajallisuuden kysymyksiä. Hämärän alue tarkoittaa Anttilalle subjektiivisuuden paikkaa, josta valokuvien aiheet löytyvät ja jossa valokuvien maailma rakentuu osaksi kameralle näkyvää todellisuutta. Anttila on myös kiinnostunut mittakaavasta, valokuvien keskinäisistä suhteista ja siitä, mitä tällaisella kerronnalla voidaan tavoittaa. Miten kuvata asioita, joiden perimmäinen olemus tuntuu olevan jossain aistien ja ruumiillisen kokemuksen piirissä, pohjimmiltaan sanattomana subjektiivisena tietona?

”Hämärän alue on tila, jossa näkeminen on sisäistä näkemistä ja jonka mittakaava voi olla korostuneen vääristynyt fysikaalis-objektiivisen todellisuuden näkymistä. Valokuvaamalla pyrin tavoittelemaan jännitettä, joka syntyy rinnastamalla eri tilojen mittakaavoja, sitä mikä on ja sitten sitä, miten olen hämärää kokenut. Nimeämisellä pyrin viittaamaan ikään kuin valokuvan taakse, mahdolliseen ja mahdottomaan.

 

Työskentelen intuition varassa, leikkien. Kuva rakentuu kuin palapeli. Vain tekemällä saan kiinni langoista, jotka johdattavat seuraaviin kuviin. Kuitenkin sisäinen tunne on prosessin lähde, jota kutsun hämärän alueeksi. Hämärän alue on paikka, väistämättömän ruumiillinen tila, jossa visuaalinen sijaitsee.

Näyttely Facebookissa

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019