HANNALEENA HEISKA
8.2.–19.5.2019

Hannaleena Heiskas verk inspireras av populärkulturens bildgalleri och behandlar ofta vetenskapens möjligheter och livets och existensens mysterier. Utställningen inbegriper målningar, teckningar och filmer, de äldsta från 2007 och de nyaste från 2018. Heiskas produktion presenteras nu för första gången i Finland i den här omfattningen.

Heiskas arbete är indelat i flera processer och hon jobbar vanligen med serier. Motiven och temana uppstår intuitivt och anknyter ofta till konstnärens livssituation. Bild- och informationsflödet från Instagram, musikvideor, filmer och artiklar är en bra utgångspunkt för skapandet i arbetsrummet. Den krävande alla prima-tekniken, som innebär att verket målas klart med en gång innan oljefärgen hunnit torka, tillför verken mjukhet och lätthet.

Heavy metal-musikens hemlighetsfullhet, dess myter och klichéer, har fascinerat Heiska. Masker, tatueringar och romantiserade bilder av döden är en väsentlig del av stilens visualitet. Heiska målar väsen som har drag av både människor och djur och som inte är av denna världen, vilket också seriens namn Not of This World (2007–2009) vittnar om. De förmänskligade djuren i Heiskas produktion associerar också till etik och djurens rättigheter.

Heiskas nyare verk anknyter till livets och dödens mysterier och till den eventuella existensen av flera parallella universum. I serien All Those Moments Will Be Lost In Time, Like Tears In Rain (2012–2013) ger androiden Rachael från Blade Runner ett ansikte åt vårt existentiella grubbel i dag. Serien Shadows and Stardust (2015–2017), som återger observatorier på olika håll i världen, betraktar vår existens ur ett astronomiskt perspektiv. Materialet för kolteckningarna är noga utvalt: grundämnet kol är ett väsentligt element i livscykeln och återfinns överallt där det finns liv och organiska föreningar. Motivet för kol- och pastellarbetena i serien Camouflage (2018) är den make up och de frisyrer som försvårar ansiktsindentifieringsprogrammens funktion. Maskering gör det möjligt att skydda sig och smälta in bland andra men ger också en möjlighet till att skapa nya eller tillfälliga identiteter.

Hannaleena Heiska (f. 1973 i Uleåborg) avlade examen vid Bildkonstakademin år 2006. Hon gör målningar, filmer och installationer men under de senaste åren har hon också använt sig av performanskonstens uttrycksmedel. År 2011 var hon nominerad för Ars Fennica-priset. Verk av henne finns förutom på Åbo konstmuseum också i flera betydelsefulla samlingar, till exempel på Museet för nutidskonst Kiasma och Göteborgs konstmuseum och i stiftelsen Saastamoisen säätiös samling.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande (TAIKE) och Undervisnings- och kulturministeriet.

www.hannaleenaheiska.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020