Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka: Double Take
17.2.–2.4.2017

To look at someone or something and then look again because you suddenly recognize him, her, or it or notice that something unusual is happening. Cambridge dictionary: do a double take

Bildkonstnären Eeva-Riitta Eerolas och videokonstnären Jenni Toikkas gemensamma utställning behandlar frågor kring bildinformationens kraft och de olika sätten att läsa bilder och bearbeta bildernas innebörd. Slutresultatet är en kollageliknande granskning i flera tekniker (bl.a. målning, video och upphittade föremål) där helheten utformas genom upplevelser av överraskande likheter.

Namnet Double Take syftar dels på en andra titt, dels på två aktörer – utställningen har blivit sådan den är uttryckligen emedan två konstnärer har skapat den tillsammans, som en motvikt till det självständiga arbetet. Ordparet ger också en bild av upprepat betraktande och övervägande, till exempel så att konstnärerna valt ett föremål eller en form som intresserar dem bägge och sedan varierat det med hjälp av den egna tekniken. Konstnärerna granskar företeelser och bilder ur många synvinklar och jämför dem med varandra. Samtidigt frågar de sig om man på detta sätt kan utmana befintliga förhandsuppfattningar.

Eerola och Toikka lärde känna varandra under studietiden vid Bildkonstakademin och har redan tidigare prövat på småskaligt samarbete, men Double Take är deras första egentliga utställning som ett konstnärspar. Verksamhetssätt som förenar dem är bland annat att bägge fokuserar på processerna, söker intuitiva lösningar och ställer fenomen i jämbredd med varandra vid uppbyggandet av verkhelheten.

Eeva-Riitta Eerola (f. 1980) avlade examen vid Bildkonstakademin år 2010. Under de senaste åren har hon deltagit i utställningar inte bara i Finland utan också i Köpenhamn och Los Angeles. Målningar av henne kommer också att ses på Helsinki Contemporary 10.3–2.4.2017. Verk av Eerola finns bland annat på EMMA, på Sara Hildéns konstmuseum och i Jenny och Antti Wihuris stiftelses samlingar. www.eevariittaeerola.com

Jenni Toikka (f. 1983) avlade examen vid Bildkonstakademin 2012. Förutom på separatutställningar har hennes videoverk presenterats på flera internationella grupputställningar och festivaler. Videon  Adaptation  prisbelönades på utställningen Start Point i Tjeckien. Verk av henne finns på Kiasma samt i Bildkonstakademins och stiftelsen Saastamoisen säätiös samlingar. jennitoikka.blogspot.fi

Utställningen har fått bidrag från VISEK, centret för främjande av visuell konst.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018