Kommande

EMIL NOLDE
4.10.2019–5.1.2020

Den tyske expressionisten Emil Noldes (1867–1956) varumärke var de kraftiga färgerna och den grovt stiliserande framställningen, och hans verk väckte redan på sin tid hetsig debatt. Under sin långa karriär blev Nolde först en omstridd konstnär, sedan en ”degenererad” konstnär och till sist en uppskattad klassiker inom den tidiga modernismen. Nationalsocialisterna fördömde hans konst såsom icke-tysk och han förbjöds att utöva sitt yrke, men han fortsatte att måla i tysthet. Nolde var en iakttagare och en uttolkare av människan och naturen, särskilt havet, samt en stor blomstervän. Hans olika motiv är företrädda på utställningens närmare etthundra oljemålningar och akvareller. Utställningen är producerad i samarbete med stiftelsen Nolde Stiftung Seebüll.

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif 

 
HOLGER LOODUS
JOURNEY TO THE END OF THE WORLD
4.10.–17.11.2019

Holger Loodus arbetar med måleri och kinetiska installationer som ofta anknyter till filmen och filmhistorien. Journey to the End of the World behandlar den svarte upptäcktsresanden Matthew Hensons resa till Nordpolen år 1909, konstnären Joseph Beuys schamanistiska mytskapande och den samtidiga sociala aktivismen i 1900-talets konstvärld samt den flyktingvåg som för ett par år sedan svepte genom de arktiska trakterna från Ryssland till Norge.

ANNIKA DAHLSTEN & MARKKU LAAKSO
CAMPFIRE IN A ZOO
22.11.2019–5.1.2020

Campfire in a Zoo (2019) är en installation med dockanimation som granskar framställandets och betraktandets mångtydighet. Utställningen baserar sig på Markku Laaksos släkthistoria: hans fars farföräldrar reste år 1930 tillsammans med en grupp samer runt i Tyskland på s.k. människoutställningar, som i de zoologiska trädgårdarna förevisade representanter för olika ursprungsfolk.

pimiologo.jpg     


PETRA LINDHOLM
EMPTY VESSELS
4.10.–17.11.2019

Empty Vessels (2016) spelades in i Katmandu i Nepal och följer bergsklättrarna i spåren upp på ett av världens högsta berg. De avlägsna bergstopparna antyder att tillfredsställelsen då målet nås blir kortvarig och att klättrarna ständigt längtar efter nya äventyr, liksom det moderna samhället präglas av längtan efter spännande upplevelser.

MARJA HELANDER
EATNANVULOS LOTTIT - INUTI JORDEN FÅGLARNA
22.11.2019–5.1.2020

Eatnanvulo¨ Lottit – Inuti jorden fåglarna (2018) är en prisbelönad danskortfilm där färden går från byarna i Sameland genom skogarna till Helsingfors. Verket granskar motsättningarna mellan det traditionella samiska levnadssättet och det moderna samhället och lyfter fram frågor om markanvändningsrätt, konsumtion och aktning för naturen.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019