Veli Granö
10.6.–28.8.2011

Veli Granö (s. 1960) on kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita, jonka ilmaisukeinoja ovat valokuva, installaatio ja elokuva. Granö on useissa teoksissaan käsitellyt vaihtoehtoisten todellisuuksien teemaa. Hänen teostensa vetovoima ja arvo on siinä eleettömässä, mutta kunnioittavassa tavassa, jolla hän lähestyy kohteitaan. Granö rakentaa teoksensa yhteistyössä kuvattavien kanssa ja seuraa näiden elämää useiden vuosienkin ajan. Asettamalla itsensä alttiiksi Granön teosten päähenkilöt ottavat riskin tulla torjutuiksi ja väärinymmärretyiksi. Samalla he ovat kuitenkin aktiivisia toimijoita, joilla on Granön teosten avulla mahdollisuus rakentaa ja vahvistaa omaa identiteettiään sekä tulla kuulluiksi asioissa, jotka ovat heille tärkeitä.

Turun taidemuseon näyttelyssä on esillä sekä Veli Granön vanhempaa tuotantoa että aivan uusia teoksia. Aiempaa tuotantoa edustavat installaatio Rien (2004) sekä filmit Polku Quayn talolle (2000), Parantaja (2002), Kirsti (2002), Irja Alisen näkyjen puutarha (2009) ja suomalaisen puolidokumentaarisen mediataiteen omaperäinen ja koskettava klassikko Tähteläiset (2003).

Veli Granön uusin filmi Profeetta (2011) saa ensiesityksensä Turun taidemuseon näyttelyssä. Teos kertoo Markku Mäkisestä, jonka suhde luontoon on poikkeuksellisen kiinteä. Elettyään vuosien ajan eristyneenä muusta yhteiskunnasta Mäkinen alkoi kirjoittaa runoja, joiden hän oivalsi ennustavan tulevia tapahtumia. Hänen mukaansa ihmiskunta joutuu tulevaisuudessa valitsemaan materian ja henkisyyden välillä ja ne, jotka eivät kykene luopumaan materiasta, tuhoutuvat. 

Veli Granö toteutti Turun taidemuseossa myös Muistojen aurat -nimisen yhteisötaideprojektin, jonka kautta hän tutkii ihmisten suhdetta esineisiin sekä esineiden omistajissaan herättämiä tunteita ja muistoja. Granö valmisti projektin yhteydessä kirliankuvia, jotka luokitellaan suurjännitevalokuviksi. Kirliankuvaus ja sen paljastamat ns. aurat eli valokehät ovat kiehtoneet ihmismieliä jo menetelmän alkuajoista, 1930-luvusta lähtien. Kirliankuviin liitetään edelleen uskomuksia, joiden mukaan kuvat kertovat ilmiöistä ja asioista, joita ei voi paljain silmin havaita. Projekti on henkisesti jatkumoa Granön aiemmalle tuotannolle, joka on johdonmukaisesti antanut äänen erilaisille näkemisen ja kokemisen tavoille. Granö on hyödyntänyt kirliankuvausta myös toisessa uudessa kokonaisuudessa, jonka nimi on Ylösnousemuksia.  

Muistojen aurat -työpaja 11.-12.6.2011Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019