Animoi
28.1.2011–15.1.2012

Kuvataiteilijat ovat käyttäneet animaatiota välineenä jo vuosikymmenien ajan, mutta viime vuosina innostus on lisääntynyt, ja animaatiosta on tullut tärkeä kuvataiteen laji. Turun Taideakatemiassa on kansallisesti merkittävä ja kansainvälistä mainetta saanut alan ammattikoulutus. Vuosi 2011 on sopiva hetki tarkastella animaation roolia niin osana suomalaista ja kansainvälistä kuvataidetta kuin itsenäisenä taiteenlajina.

Viralliseen Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluva Animoi on Turun taidemuseon, Porin taidemuseon ja Turun ammattikorkeakoulun taideakatemian animaatiokoulutuksen yhteistyöhanke.

Turku 2011: Animoi

Turussa sarja on esillä Turun taidemuseon Pimiössä ja Porissa Animoi esitellään Porin taidemuseon MEDIApisteessä.

 

Turun taidemuseon Pimiö

Sarjan Turun taidemuseon Pimiössä aloitti virolainen animaatio-ohjaaja Priit Pärn, joka on yksi maailman arvostetuimmista animaatiotaiteilijoista ja keskeinen voima Turun Taideakatemian animaatiokoulutuksen matkalla maailmanmaineeseen. Keväällä Turun Anikistit ry:n animaatio-ohjaajilta nähdään oma kokonaisuus. Kesällä Pimiössä esitellään brittiläinen kuvataiteilija David Shrigley, joka käyttää animaatiota taiteellisen ilmaisunsa välineenä. Syksyllä ruotsalaisen kuvataiteilija Lars Arrheniuksen jälkeen on jälleen animaatio-ohjaajien vuoro, kun näyttelynä avautuu Animaation apupyörä ry:n kokonaisuus, joka päättää sarjan Turun taidemuseossa.

28.1.–27.3. Priit Pärn (EE)      
8.4.–29.5. Turun Anikistit: Tommi Juutilainen, Niina Suominen ja Taru Varpumaa  (FI) 
10.6.–4.9. David Shrigley (UK)
16.9.–13.11. Lars Arrhenius (SE)   
18.11.2011–15.1.2012 Animaation apupyörä ry (FI)  

 

Turun taidemuseon näyttelysarjaan liittyvä oheisohjelmisto:

Priit Pärnin taiteilijatapaaminen torstaina 27.1.2011 Turun Taideakatemian (Linnankatu 54–60) Kuvateatterissa klo 14 alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.
Näkövammaisille suunnattua kuvailutulkkausta Turun Anikistien animaatioista 23.4.2011.
Turun Anikistien animaatioita ja taiteilijoiden esittelyitä pe 6.5. ja pe 20.5. klo 16–19. Vapaa pääsy.
Lars Arrheniuksen taiteilijatapaaminen (englanniksi) 15.9. Turun Taideakatemian Kuvateatterissa (Linnankatu 54-60). Vapaa pääsy.
Animaation apupyörän jäsenten animaatioita ja taiteilijoiden esittelyä 9.12. klo 16-19. Vapaa pääsy.

Turun taidemuseon Pimiö


Porin taidemuseon MEDIApiste

Porin taidemuseon näyttelyt aloittaa kuvataiteilija Timo Vaittinen, joka suunnittelee Mediapisteen visuaalisen ilmeen sekä esittelee stop-motion tekniikalla toteutettuja animaatioitaan. Animoi-sarjassa esitellään lisäksi Turun taideakatemian animaatiolinjalta valmistuneiden animaatio-ohjaajien, Turun Anikistien, sekä Helsingissä toimivan Animaation apupyörä -yhdistyksen jäsenien teoksia. Molempien yhdistysten jäseninä on pääasiassa nuoria animaation ammattilaisia, jotka toteuttavat animaatiotaidetta ei-kaupallisella, omaehtoisella periaatteella. Sarjan päättää italialaisen kuraattorin Anna Danerin kuratoima kooste, joka sisältää italialaisia sekä länsieurooppalaisia nykyanimaatioita.

30.9.–30.10. Timo Vaittinen
1.–27.11. Turun Anikistit ry ja Animaation apupyörä ry: Jan Andersson, Maria Björklund, Tommi Juutilainen, Ami Lindholm, Mark Ståhle, Niina Suominen ja Taru Varpumaa
29.11.2011–15.1.2012 Eurooppalaista nykyanimaatiota: /barbaraguerrieri/group, Nathalie Djurberg, Elise
Florenty, goldiechiari, Deborah Ligorio, Eva Marisaldi, Ciprian Muresan, Diego Perrone, Francesco Simeti.  Kuraattori: Anna Daneri (Italia).

Porin taidemuseon näyttelysarjaan liittyvä oheisohjelmisto (vapaa pääsy):
Taiteilijapuheenvuorot ja skriinaukset:
Kuvataiteilija Timo Vaittinen, 30.09.2011 klo 12.00
Turun Anikistit ry:n puheenvuoro ja skriinaus 02.10.2011 klo 18.30
skriinaus 06.11.2011 klo 14.00
Animaation Apupyörä ry:n puheenvuoro ja skriinaus 09.11.2011 klo 18.30
skriinaus 20.11.2011 klo 14.00
Kuraattori Anna Danerin puheenvuoro 7.12.2011 klo 17.00.

Porin taidemuseon MEDIApiste

Turku 2011: Animoi-näyttelysarja avautuu Porissa

YouTube: Animoi-näyttely Porissa

 

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020