Utställningar
UPPFYLLDA DRÖMMAR OCH OUPPFYLLDA

25.11.2016–4.11.2018

Konstmuseets första intendent var landskapsmålaren Victor Westerholm och under hans tid 1891–1919 köptes eller donerades exakt 400 verk till samlingarna. Många av dem blev oöverträffade klassiker inom den finska konsten. Förutom de här pärlorna presenterar samlingsutställningen också en mängd drömmar som aldrig förverkligades: verk som av en eller annan orsak inte kom att ingå i samlingarna. Läs mer


AXEL HAARTMAN – ALI MUNSTERHJELM – SANTERI SALOKIVI
14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Axel Haartman, Ali Munsterhjelm och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer. Läs mer

 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

 

JAAKKO NIEMELÄ: NOSTALGIA
14.9–18.11.2018

Jaakko Niemeläs konstnärliga arbete har sedan 2012 anknutit till ett forskningsprojekt kring sjöfarten och de minnen konstnären har av sin far som var sjökapten. Nostalgia berättar om hur stora strukturer brutits ner och upplösts, om avstående och längtan, förstörelse, förfall och upphörande. Läs mer

 

pimiologo.jpg


MIKHAIL KARIKIS: AIN'T GOT NO FEAR
14.9–18.11.2018

Ain’t Got No Fear (2016) beskriver 11–13-åriga pojkars uppväxt i de industrialiserade kärrmarkerna i Isle of Grain i sydöstra England. Verket har drag av musikvideo och avslöjar glimtar av ett liv i gränstrakterna mellan barndom och vuxenhet, ett liv som skyr auktoriteter och övervakning från de vuxna och behärskas av vänskap och lekarnas logik. Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018