Utställningar
UPPFYLLDA DRÖMMAR OCH OUPPFYLLDA

25.11.2016–4.11.2018

Konstmuseets första intendent var landskapsmålaren Victor Westerholm och under hans tid 1891–1919 köptes eller donerades exakt 400 verk till samlingarna. Många av dem blev oöverträffade klassiker inom den finska konsten. Förutom de här pärlorna presenterar samlingsutställningen också en mängd drömmar som aldrig förverkligades: verk som av en eller annan orsak inte kom att ingå i samlingarna. Läs mer


RUT BRYK: DEN MAGISKA LÅDAN
26.1–13.5.2018

Rut Bryk (1916–1999) förnyade den moderna finländska keramikkonsten. Hennes tidiga, till storleken små alster med färggrann och berättande framtoning följdes av mera förenklade, ibland monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Trots att många av Bryks detaljrika verk kan te sig abstrakta vid första anblicken fjärmade hon sig aldrig från det föreställande. Hennes arbeten kännetecknas också av stark stämning, intensiv känsla och detaljrikedom. Utställningen är producerad av EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Läs mer

 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

 

HEINI AHO: CURE OF ALL
23.3–13.5.2018

Ett balanserat tillstånd inbegriper alltid närvaro av motsatser, gift och motgift. Installationen Cure of All presenterar konkreta problem, till exempel en vägg med hål och ett ansikte som mist sin färg och form och förgiftar hela livet. Men verkets poetiska logik erbjuder samtidigt snabb bot, plåster som inte vill sitta kvar, bestående förändring eller sätt att identifiera det giftiga. Läs mer

 

pimiologo.jpg


AUJIK: IMPERMANENCE TRAJECTORY
23.3–13.5.2018

AUJIK är ett konstnärligt koncept av Stefan Larsson, som bor och arbetar i Japan. Hans bildgalleri förenar främmande organisk-mekaniska hybrider med den elektroniska musikens ljudvärld. Trilogin Impermanence Trajectory (2012–2018) baserar sig på den tyske AI-pionjären Jurgen Schmidhubers komputationalistiska teori om en universell datormaskin. Varje del av trilogin närmar sig temat ur sin egen filosofiska infallsvinkel. Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014